23 sept. 2011

TEATRUL MUZICAL “NAE LEONARD” - PROGRAM

 • Sâmbătă 24 septembrie ora 19.30
Staggione d’opera italiana   -  Evenimentul anului
NABUCCO
Cea mai îndrăgită operă de Giuseppe Verdi, la 170 de ani de la premieră, cu solişti de la Arenele din Verona, Opera din Roma şi Scala din Milano.
Ultimul spectacol în aer liber din anul 2011.
Cel mai mic preţ/bilet: 10,8 lei

22 sept. 2011

Pilda zilei - Exemplul mamei-arici

     "Creştinul care a aflat din Biserică de învăţătura lui Hristos, trebuie să o împărtăşească şi altora. Aşa îi învăţa în vremea sa, Sfântul Antim Ivireanul pe creştini: Să faceţi, zicea el, precum femela de arici, care, toamna, când strugurii sunt destul de copţi, merge în vie şi mănâncă struguri până ce se satură. Dar se gândeşte şi la puişorii săi cum să-i sature şi apucaă cu gura o coardaăde viţă şi o scutură cu putere ca să cadă destule boabe de strugure pe jos. Apoi se rostogoleşte peste boabele de strugure care intră cu zecile în ţepii ei şi atunci când crede ea că s-au strâns destule, pleacă spre cuibul său, unde o aşteaptă puişorii înfometaţi pe care-i hrănesşe cu struguri proaspeţi. Aşa trebuie să procedeze şi creştinii care iau parte la sfintele slujbe şi ascultă Evanghelia şi tâlcuirea ei."
(De la Ştefan, Cluj - pentru Maria.
Mulţumesc!)

19 sept. 2011

ORDIN nr. 5218/29.08.2011 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat 2012

Cabinetul ministrului Daniel Funeriu a emis următorul O R D I N privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat – 2012
În conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011,
În conformitate cu prevederile ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ,
În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,
MINISTRUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
emite prezentul ordin:

Art.1. Se aprobă Calendarul examenului de bacalaureat – 2012, prevăzut în Anexa, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art.2. (1) Examenul de bacalaureat - 2012 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2011, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat 2011, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 63 bis din 25.01.2011.
(2) Comisia națională de bacalaureat poate elabora instrucțiuni/proceduri, în vederea bunei organizări și desfășurări a examenului de bacalaureat - 2012.
(3) Comisiile de bacalaureat județene/ a municipiului București vor asigura dotarea cu camere de supraveghere video funcționale a sălilor de clasă din centrele de examen, în care se desfășoară probele examenului de bacalaureat.
Art.3. Comisiile de bacalaureat își desfăşoară activitatea în conformitate cu Atribuţiile membrilor comisiilor de bacalaureat, aprobate prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4799/2011 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat 2011, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 63 bis din 25.01.2011.
Art.4. Lista disciplinelor la care candidaţii susţin examenul de bacalaureat şi programele pentru disciplinele examenului de bacalaureat valabile în sesiunile anului 2012 sunt cele aprobate prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4800/2010 privind disciplinele şi programele pentru examenul de bacalaureat 2011, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 67 bis din 26.01.2011.
Art.5. Recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale se fac în conformitate cu metodologiile de recunoaştere şi echivalare şi cu lista examenelor aprobate prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5219/2010, privind aprobarea metodologiei de recunoaştere şi echivalare a rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale, cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiate pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 701, Partea I din 20.10.2010.
Art.6. Probele specifice susţinute de elevii secţiilor bilingve francofone se desfăşoară în conformitate cu prevederile ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5217/2010, privind organizarea şi desfăşurarea probelor specifice susţinute de elevii secţiilor bilingve francofone în vederea obţinerii menţiunii speciale „secţie bilingvă francofonă” pe diploma de bacalaureat, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 746, Partea I, din 09.11.2010.
Art.7. Probele specifice susţinute de absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole se desfăşoară în conformitate cu prevederile ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5218/2010, privind organizarea şi desfăşurarea probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susţinute de absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 695, Partea I, din 18.10.2010.
Art. 8. Probele specifice susţinute de elevii claselor a XII-a din secţiile speciale din România, finalizate cu Diplomă de acces general în învăţământul superior german şi Diplomă de bacalaureat, secții care funcţionează în baza Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul R.F. Germania, cu privire la colaborarea în domeniul şcolar, se desfășoară în conformitate cu Regulamentul de desfăşurare a examenului în vederea obţinerii Diplomei de acces general în învăţământul superior german şi a Diplomei de bacalaureat, aprobat prin ordinul ministrului educației, cercetării și inovării nr. 5262/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 22.10 2009.
Art.9. Direcţia Generală Educaţie şi Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii, Direcţia Generală Învăţământ în Limbile Minorităţilor, Relaţia cu Parlamentul şi Partenerii Sociali, Direcţia Generală Învăţământ Superior, Echivalarea şi Recunoaşterea Studiilor şi Diplomelor, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prezentul ordin.
Art.10. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTRU,
Daniel Petru FUNERIU

BUCUREŞTI
Nr. 5218
Data 29.08.2011

CALENDARUL examenului de bacalaureat – 2012

Sesiunea iunie-iulie 2012
 • 28 – 30 mai 2012 - Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen
 • 1 iunie 2012 - Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
 • 11-13 iunie 2012- Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – probaA
 • 13 - 15 iunie 2012 - Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
 • 18 – 22 iunie 2012 - Evaluarea competenţelor digitale – proba D
 • 25 - 27 iunie 2012 - Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
 • 2 iulie 2012 - Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă
 • 3 iulie 2012 - Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
 • 4 iulie 2012 - Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
 • 6 iulie 2012 - Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă
 • 8 iulie 2012 - Afişarea rezultatelor
 • 9 iulie 2012 - Depunerea contestaţiilor (orele 08:00 – 12:00)
 • 10 -12 iulie 2012 - Rezolvarea contestaţiilor
 • 13 iulie 2012 - Afişarea rezultatelor finale
Sesiunea august-septembrie2012
 • 16 – 20 iulie 2012 - Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen
 • 20-21 august 2012 - Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
 • 20-22 august 2012 - Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
 • 21 -22 august 2012 - Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
 • 23 - 24 august 2012 - Evaluarea competenţelor digitale – proba D
 • 27 august 2012 - Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă
 • 28 august 2012 - Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
 • 29 august 2012 - Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
 • 31 august 2012 - Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă
 • 2 septembrie 2012 - Afişarea rezultatelor (până la orele 16:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16:00 – 20:00)
 • 3-4 septembrie 2012 - Rezolvarea contestaţiilor
 • 5 septembrie 2012 - Afişarea rezultatelor finale

PLANIFICĂRI CALENDARISTICE 2011-2012

     Începând cu data de 1 septembrie 2011, MECTS a oferit cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar planificări calendaristice, considerandu-se că : "Esenţa acestei măsuri este, dincolo de orice analiză, pasul spre debirocratizarea muncii didactice. Economisim timp şi energie în favoarea muncii directe cu elevii noştri."
     Oricum, planificarile oferite nu sunt tocmai exacte deşi "reprezintă munca a peste 2500 de cadre didactice direct de la catedră precum şi a aproximativ 120 de inspectori de specialitate din inspectoratele şcolare şi minister", având în vedere că nu sunt incluse cele două săptămâni de recapitulare în vederea Testelor iniţiale la toate obiectele, din săptămâna a treia, măsură luată tot de MECTS.
Aceste planificări orientative pot fi găsite aici .

Modele de teste pentru evaluarea iniţială a elevilor în anul şcolar 2011-2012

BIROUL DE PRESĂ al MECTS a comunicat:
     "Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului îşi propune să asigure, începând cu anul şcolar 2011-2012, un instrument de diagnoză pentru orientarea acţiunilor ulterioare ale cadrului didactic prin adecvarea la nevoile reale ale beneficiarului direct al sistemului educaţional - elevul. În acest scop, în unităţile din învăţământul preuniversitar se administrează teste de evaluare iniţială. Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare a elaborat modele de teste pentru evaluarea iniţială, însoţite de baremele de evaluare şi de notare, precum şi de precizări referitoare la specificul testelor. Modelele au caracter unitar şi orientativ şi au fost publicate joi, 15 septembrie 2011, pe site-ul http://subiecte.edu.ro/2012/.
     Cadrele didactice elaborează şi validează, la nivelul colectivului de catedră/comisie metodică, teste de evaluare iniţială având ca reper modelele postate. Pentru disciplinele/ modulele de pregătire profesională la care există continuitate în planul-cadru, evaluarea iniţială se desfăşoară la începutul semestrului întâi, fiind precedată de două săptămâni de recapitulare. În cazul celorlalte discipline, care se află în primul an de studiu pentru elevi, evaluarea iniţială se poate desfăşura imediat după lecţiile introductive. În acest caz, testul iniţial va fi unul preponderent atitudinal, dar va cuprinde şi itemi prin care se evaluează competenţe formate anterior, dar care vor sprijini realizarea obiectivelor/competenţelor prevăzute în programă.
     Rezultatele obţinute în urma evaluării nu se trec în catalog, se comunică elevilor şi părinţilor/reprezentantului legal şi nu se fac publice. Prin administrarea evaluării iniţiale la clasele a II-a - a XII-a/a XIII-a se stabileşte un punct de referinţă în vederea comparării cu rezultatele Evaluării Naţionale la clasa a VIII-a şi a examenului de bacalaureat din anul 2012, precum şi cu rezultatele evaluărilor sumative viitoare de la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a, prevăzute în Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011."

15 sept. 2011

Testare iniţială în primele săptămâni ale anului şcolar 2011-2012

     O notă trimisă de către Ministerul Educaţiei unităţilor de învăţământ spune că fiecare profesor va face două saptamâni de recapitulare, după care în a treia saptamână de şcoală va da elevilor un test; elevii vor fi evaluaţi la toate disciplinele după două săptămâni de recapitulare. Notele obtinute de elevi nu vor fi trecute în catalog, dar vor fi anunţate individual părinţilor. Totodată, rezultatul obţinut de fiecare elev va fi înregistrat şi în "foaia de parcurs".
     La sfârşitul anului, elevii vor susţine un nou test similar celui din septembrie, iar rezultele vor fi trecute în aceeaşi fişă de parcurs şi vor fi comparate cu cele de la prima evaluare. Tot în foaia de parcurs vor fi înregistrate absenţele.
     Secretarul de stat Oana Badea declara în iulie, pentru MEDIAFAX, că MECTS are ca obiectiv clar pentru 2011-2012 eliminarea supraevaluării la clasă.
     "Nu putem să ne ascundem după deget şi să nu spunem că elevii primesc note mari în cursul anului şi la examen se află pentru prima dată în faţa unei evaluări standardizate care îi aduce cât mai aproape de adevăr. De aceea, comisiile metodice vor elabora pe şcoală câte un test iniţial, pornind de la programa existentă. Testul iniţial se va aplica pe clase, pentru clasa I, a II-a, a IV-a, pentru română, matematica şi aşa mai departe. Rezultatele vor fi analizate la nivelul şcolii. Adică va fi o medie pe şcoală, iar clasele vor fi încadrate, în funcţie de rezultate, la categoria sub media de şcoală, la nivelul mediei sau peste această medie".
     Oana Badea  vorbea despre stabilirea nivelului de pregatire al elevilor în contextul şcolii din care fac parte: "După ce am această clasificare voi stabili ce trebuie să facă fiecare dascăl la clasa lui. Cu o clasă pe medie am un anumit parcurs. Dacă ai o clasă sub medie adaptezi ritmul de munca al profesorului, iar dacă eşti peste medie este vorba despre performanţă, chiar olimpiadă. Nu mă interesează performanţa de tip olimpiadă la clasa sub medie, spre exemplu. Fişa postului fiecărui cadru didactic va fi determinată de această structură a clasei lor. Dascălul nu este vinovat pentru că primeşte o clasă sub medie spre exemplu, dar el trebuie să muncească. Performanţa lui poate fi de tip olimpiadă, dar avem peste o sută de olimpici internaţionali şi trei milioane de elevi despre care trebuie să vorbim în alţi termeni. Suntem preocupaţi de progresul şcolarilor pentru clasele sub medie şi la medie, întrucât acolo vorbim de zona mediocritătii, acolo trebuie să vedem ce se întâmplă cu fiecare copil şi să recunosc şi să răsplătesc efortul dascălilor de la acele clase, pentru că vorbim de învăţământ de masă", a mai spus atunci secretarul de stat.
     Oana Badea preciza că măsurile luate din anul şcolar 2011-2012 sunt controlul informatic al absenţelor şi eliminarea supraevaluării.

9 sept. 2011

TEATRUL MUZICAL "NAE LEONARD" - program

 • Sâmbătă 3 septembrie ora 19.30
Tango Latino Passion
Solişti: Luminita Vologa, Anton Mihail , Cristina Diaconu
Prezintă: Isabela Oancea
Baletul teatrului de revistă
 • Duminică 4 septembrie ora 19.30
La Calul Balan de Ralph Benatzky
Dirijor: Sorin Oancea
Soliştii,orchestra,corul şi baletul teatrului

Premierele toamnei 2011 la Teatrul Dramatic "Fani Tardini"

 • 17 septembrie 2011
WOYZECK ,de Georg Büchner
Regia artistică, scenografia: Geirun Tino
Distribuţia: Cristian Gheorghe, Cristina Uja, Elena Ghinea, Vlad Vasiliu, Lucian Pînzaru, Florin Toma, Vasile Dănilă
 • 24 septembrie 2011
FIARELE , de Virgil Tănase (premieră mondială)
Regia artistică: Virgil Tănase
Scenografia: Doina Levintza
Distribuţia: Cristian Gheorghe, Cristina Uja, Dan Căpăţână, Ciprian Braşoveanu, Stelian Stancu, Petronela Buda, Vlad Vasiliu, Ana Maria Ciucanu, Vasile Dănilă, Elena Ghinea, Mihuţ Niţa/ Vlad Augustin Chioralia

Festivalul Naţional de Comedie Galaţi 2011

      Consiliul Local Galaţi, Teatrul Dramatic "Fani Tardini" Galaţi, în colaborare cu Asociaţia C.I.R.C.U.I.T. şi cu sprijinul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Național vă invită la "Festivalul Național de Comedie Galați 2011", ce se va desfășura în perioada 2-9 octombrie.
      Programul complet al Festivalului va fi fi făcut cunoscut de către Teatrul Dramatic "Fani Tardini" Galaţi, în curând.

7 sept. 2011

De ce sunt bărbaţii nefericiţi! :)

O cercetare recentă a descoperit că bărbatul este fiinta cea mai nefericita, pentru că:

1. El are ţâţe fără lapte, ouă fără coajă, cocoşel fără aripi şi sacul fără bani.
2. Dacă o pocneşti, se cheamă maltratarea femeii. Dacă te pocneste ea, e autoapărare.
3.Dacă iei o decizie fără să o întrebi, eşti nesimţit. Dacă ea ia o decizie fără să te consulte, e femeie emancipată.
4. Dacă îi ceri să facă ceva ce nu îi place, e dominare masculină. Dacă te roagă ea, îi faci o favoare.
5. Dacă apreciezi formele unei femei şi lenjeria sumară, eşti pervers. Dacă nu, eşti homo..
6. Dacă-i oferi flori, urmăreşti ceva. Dacă nu, eşti măgar.
7. Dacă eşti mândru de realizările tale, eşti plin de tine. Dacă nu, eşti lipsit de ambiţie.
8. Dacă o doare capul, e obosită. Dacă te doare pe tine, n-o mai iubeşti.
9. Dacă vrei să faci dragoste prea des, eşti obsedat. Dacă nu, ai pe altcineva.

...Şi vă mai întrebaţi de ce mor bărbaţii mai repede...
sau de ce...şi băieţii plâng câteodată...
Holograf - Si baieti plang cateodata

1 sept. 2011

Sfântul Dionisie Exiguul

     Pe 1 septembrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Cuvios Dionisie Exiguul. Canonizarea sa a fost hotărâtă de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în şedinţa din 8-9 iulie 2008.
     Datorită Sfântului Dionisie Exiguul afirmăm astăzi că suntem în anul 2011 "după Hristos“, deoarece el a propus numărarea anilor începând cu Întruparea Domnului. Astfel, el abandonează era lui Diocleţian, şi acceptă anul 753 a.u.c. ca an al Întrupării Domnului şi punctul de la care începe era creştină. Chiar dacă în calculul propus de el întâlnim şi o eroare, ideea în sine a fost cu adevărat revoluţionară. Calendarul stabilit de el a fost adoptat în Italia în anul 527, mai târziu în Franţa şi în Anglia (Sinodul de la Whitby, 664), extinzându-se cu vremea în întreaga lume creştină. Calificativul de "cel Mic" sau "Exiguus" şi l-a luat el însuşi ca gest de smerenie. S-a născut în jurul anului 470 în Sciţia Mică şi a intrat de tânăr în viaţa monahală.
     După finalizarea studiilor într-una din şcolile mănăstireşti din Dobrogea, ajunge ca pelerin în Orient. Din cauza monofizismului, este nevoit să meargă la Constantinopol şi de aici la Roma. Va lucra sub ascultarea a zece papi, începând cu Atanasie al II-lea (496-498) şi încheind în timpul pontificatului lui Vigiliu (537-555). Datorită traducerilor pe care le-a facut din diverşi scriitori şi Părinţi ai Bisericii creştine din Orient, cum au fost Chiril al Alexandriei, Grigorie de Nysa etc., el a făcut cunoscută teologia răsăriteană în mediul latin. A fost şi profesor la o şcoală din Vivarium, întemeiată de Casiodor, unde a predat Dialectica.
     Al doilea mare merit care îi revine lui Dionisie cel Mic, se leagă de activitatea de traducere în latină şi de colecţionare a canoanelor bisericeşti, fixate la diferite sinoade sau concilii şi care fuseseră redactate în limba greacă. Cuviosul Dionisie Exiguul a trecut la cele veşnice în Italia, la Vivarium, pe la anii 545-550.
(de la Ştefan, Cluj)