10 feb. 2016

O R D I N privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național – 2016 - Art. 11


Art.11. 
 (1) Se interzice candidaților la examenul de bacalaureat să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop. 
(2) Candidații care refuză depozitarea obiectelor menționate la alin. (1) în sala stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop nu vor fi primiți în examen. 
(3) Se interzice candidaților la examenul de bacalaureat să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.
(4) Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea, sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare între candidați ori cu exteriorul. 
(5) Se interzice candidaților la examenul de bacalaureat să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul. 
(6) Candidații care încalcă regulile menționate la alin. (3), (4) și (5) vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacăau fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. 
(7) Încălcarea regulilor menționate la alin. (3), (4) și (5) va fi considerată tentativă de fraudă, iar candidații respectivi nu mai pot participa la probele următoare și sunt declarați „eliminați din examen”, fără posibilitatea recunoașterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale. Acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat. 
(8) Înainte de începerea probelor, asistenții prezintă candidaților prevederile metodologice legate de organizarea și desfășurarea corectă a examenului de bacalaureat și prevederile alin. (1)-(7) și le solicită să predea toate eventualele materiale și obiecte care, potrivit reglementărilor în vigoare pentru examenul de bacalaureat, sunt interzise în sala de examen. 
(9) După parcurgerea pașilor menționați la alin. (8), candidații vor semna un proces-verbal în care se regăsesc prevederile alin. (1)-(7) și mențiunea că știu că nerespectarea regulilor menționate la alin. (3), (4) și (5) are drept consecință măsurile menționate la alin. (6) și (7).

CALENDARUL examenului de bacalaureat național – 2016

Sesiunea iunie-iulie 2016 


 • 30 mai 3 iunie 2016 Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen 
 • 3 iunie 2016 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a 
 • 13 - 15 iunie 2016 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A 
 • 15 - 17 iunie 2016 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B 
 • 21 24 iunie 2016 Evaluarea competenţelor digitale – proba D 
 • 27 iunie - 1 iulie 2016 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C 
 • 4 iulie2016 Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă 
 • 5 iulie 2016 Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă 
 • 6 iulie 2016 Proba obligatorie a profilului proba E)c) – probă scrisă 
 • 8 iulie 2016 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) probă scrisă 
 • 12 iulie 2015 Afişarea rezultatelor (până la ora 16,00) 
 • 12 iulie 2015 Depunerea contestaţiilor (orele 16,00 20,00) 
 • 13 -15 iulie 2015 Rezolvarea contestaţiilor 
 • 16 iulie 2015 Afişarea rezultatelor finale

Sesiunea august-septembrie 2016 

 • 18 22 iulie 2016 Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen 
 • 16-17 august 2016 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A 
 • 16-17 august 2016 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B 
 • 17-19 august 2016 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C 
 • 18-19 august 2016 Evaluarea competenţelor digitale – proba D 
 • 22 august 2016 Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă 
 • 23 august 2016 Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă 
 • 24 august 2016 Proba obligatorie a profilului proba E)c) – probă scrisă 
 • 26 august 2016 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă 
 • 29 august2016 Afişarea rezultatelor (până la ora 16,00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16,00 20,00) 
 • 30-31august2016 Rezolvarea contestaţiilor 
 • 1 septembrie2016 Afişarea rezultatelor finaleNOTĂ: La solicitarea comisiilor de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti sau din
proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Bacalaureat poate aproba în situații excepționale
prelungirea perioadelor de susţinere a probelor de evaluare a competenţelor digitale sau
lingvistice, de evaluare a lucrările scrise ori de afișare a rezultatelor, precum și reducerea
perioadei de afișare a rezultatelor.
( sursa edu.ro - Anexa la ordinul MECS nr.5080/31.08.2015privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat național – 2016)

Simulare Evaluare Naţională pentru elevii clasei a VIII-a

Obiectivul simulării Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a

- familiarizarea elevilor cu rigorile unei evaluări naţionale, respectiv optimizarea rezultatelor obţinute de către elevii din învăţământul preuniversitar la finalul studiilor gimnaziale

Simuare Evaluare Naţională pentru elevii clasei a VIII-a
 • 22 februarie: Limba şi literatura română
 • 23 februarie: Matematică
 • 24 februarie: Limba şi literatura maternă (pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă)
 • 4 martie: afişarea rezultatelor
Subiecte
 • Subiectele vor fi elaborate pe baza conţinuturilor şi a competenţelor asociate acestora prevăzute în programele de examen pentru EN VIII. 
Programa şi conţinuturi
 • pentru clasa a VIII-a, programa de examen este disponibilă aici, iar conţinuturile exceptate, adică acele teme care care nu se vor regăsi în subiecte sunt publicate aici
(sursa edu.ro)

Simulare - Bacalaureat 2016

Simulare examen Bacalaureat

I. Clasa a XI-a
7 martie: Limba şi literatura română
8 martie: Limba şi literatura maternă
9 martie: proba obligatorie a profilului
18 martie: afişarea rezultatelor

II. Clasa a XII-a
7 martie: Limba şi literatura română
8 martie: Limba şi literatura maternă
9 martie: proba obligatorie a profilului
10 martie: proba la alegere a profilului şi specializării
18 martie: afişarea rezultatelor

Obiectivul simulării examenului de Bacalaureat
familiarizarea elevilor cu rigorile unui examen de bacalaureat naţional, respectiv optimizarea rezultatelor obţinute de către elevii din învăţământul preuniversitar la finalul studiilor liceale


Subiecte

Subiectele vor fi elaborate pe baza conţinuturilor şi a competenţelor asociate acestora prevăzute în programele de examen pentru Bacalaureat.

pentru clasa a XI-a, este valabilă programa pentru examenul de bacalaureat, în vigoare, mai puţin conţinuturile exceptate stabilite în documentul publicat aici
idem pentru clasa a XII-a: programa de examen - aici, respectiv conţinuturile care nu se vor regăsi în subiecte - aici.

(sursa edu.ro )

Teatrul Muzical "Nae Leonard", Galaţi
Duminică, 14 Februarie ora 18:00
La calul bălan

Refacere de: TEODOR NIŢĂ
Opereta in 2 acte: de Ralph Benatzky
Dirijor
SORIN OANCEA
Regia
MIGRY AVRAM NICOLAU

Teatrul Dramatic "Fani Tardini", Galati - 12-14 februarie 2016Vineri, 12 februarie, ora 19.00, Sala Studio a Teatrului Dramatic "Fani Tardini":
Buzunarul cu pâine de Matei VişniecRegia: Vlad Matei AjderCu: Razvan Clopoţel, Ştefan Alecsandru Forir
Sâmbătă, 13 februarie, ora 19.00, Sala Mare a Teatrului Dramatic "Fani Tardini":Viaţă de schimb de Victor Cilincă

Regia artistică: Cristian GheorgheDistribuţia: Ciprian Braşoveanu, Oana Preda Gheorghe, Aureliu Bâtcă, Ionuţ Moldoveanu (debut), Gabriel Constantinescu, Flavia Călin (debut), Petrică Păpuşă, Dan Capăţână, Vlad Ajder, Florin Toma, Mihaela Lecca, Virgil Tăbuş, Ştefan Forir, Răzvan Clopoţel, Bogdan Culeaşă, David Alexandru Gheorghe

"E un proiect foarte drag, pe care doresc să-l realizez de trei ani, de când am citit piesa. A fost dificil, pentru că a trebuit să creăm o lume distopică, o lume inexistentă, care ar putea, însă deveni realitate peste ceva timp, o lume în care tema principală este lipsa libertăţii, dezumanizarea, mecanicizarea. E o irealitate, care ar putea deveni realitate, dacă nu vom avea grijă de caracteristica cea mai de preţ a noastră - umanitatea. E un spectacol care are de toate: dinamism, acţiune, dramă, comedie, sensibilitate, romantism, tot ceea ce există pe această lume în care noi încercăm să trăim cât mai frumos"
Cristian Gheorghe pentru "Viaţa Liberă"
Duminică, 14 februarie, ora 19.00, Sala Mare a Teatrului Dramatic "Fani Tardini"Take, Ianke şi Cadâr de Victor Ion PopaRegia: Eugen Făt.Distributia: Marian Sterian, Gabriel Constantinescu, Petrică Păpuşă, Dan Căpăţană, Ciprian Braşoveanu, Cristina Uja, Svetlana Friptu
8 feb. 2016

Până la cer

     "As High as the Sky"(2012), tradus pentru cinefilii români "Până la cer", este un film ce apare la recomandarile HBO sub categoria comedie/romance. Din punctul meu de vedere, filmul acesta nu este comedie si nici romance, este mai mult o dramă.      Câteva personaje (trei, mai exact) menţin toată acţiunea filmului. Margaret este organizatoare de evenimente. Ea trece printr-o perioadă delicată din viaţa ei: tocmai s-a despărţit de iubitul ei. Din acest motiv a dezvoltat o obsesie pentru curăţenie şi ordine. Sora ei Josephine, mai mare cu vreo 14 ani, vine neanunţată în vizită, dându-i peste cap toată ordinea ei obsesivă. Fetiţa Josephinei, Hannah, care are zece ani, nu pare foarte încântată de personalitatea rigidei Maggie. Fetiţa se apropie încet, încet de mătuşa sa, însă aceasta din urmă află că sora sa era bolnavă de cancer la pancreas şi că urmează să moara în scurt timp. Planul ei fiind să o acomodeze pe fiica sa  (fără tată) cu Maggie. Acest nou şoc o destabilizează pe Maggie care relizează că trebuia să devină a doua mamă pentru fetiţa surorii ei.Spre surprinderea mamei si a fiicei, Maggie se redresează mai repede decat se aşteptau si îşi ia rolul în serios, devenind conştient responsabilă pentru viitorul nepoatei sale.
      Este un film cu o atmosferă ciudată, tehnica de filmare creează uneori impresia de ceaţă, ai chiar senzaţia că nu desluşesti bine contururile. Titlul face trimitere la superlativele pe care le foloseau mama şi fiica în jocurile lor. Mama îşi iubea fata "as high as the sky", "până la cer". Este un film ce merita vazut.

7 feb. 2016

Să devenim!


    Am avut zilele trecute un fel de revelaţie...bine, e mult spus, dar nu cred că sunt departe de adevăr. Trecând printr-o perioadă tensionată, care mi-a pus răbdarea şi nervii la încercare, viitorul meu depinzând într-o oarecare măsură de ceea ce se petrecea, am avut, totuşi, senzaţia de retrezire, de încărcare a unor baterii, de activizare a unor centri nervoşi pe care îi lăsasem într-o stare de latenţă...

     Atunci mi-a trecut prin minte: "Devin!" şi apoi, imediat m-am corectat "Redevin!" În ciuda contextului nefavorabil, starea de excitaţie nervoasă mă făcea să mă simt ciudat de bine: îmi simţeam creierul functionând, o sete de a căuta, de a găsi, de a proiecta, mă surprindea până şi pe mine, posesoarea creierului cu pricina...

     Mi-am dat seama că schimbările sunt absolut necesare în viaţă, că acceptarea unei stări pentru o perioada lungă de timp te duce la ceea ce pare a fi confort, dar te anulează ca individ independent, cu iniţiativă. Este foarte important să experimentezi lucruri noi, să te descoperi, să-ţi descoperi limitele...mereu, pe tot parcursul vieţii. Este greşit să te plafonezi şi să te multumesti cu tot ce ai acumulat până la o anumită vârstă, considerând că dintr-un anumit moment doar te menţii... Normal că nu toate schimbările vor fi în bine, în mod obligatoriu; nu toate experienţele noi îţi vor satisface orgoliul sau se vor mula perfect pe dorinţele şi personalitatea ta. Nu toată lumea te va lăuda! De fapt, nici nu trebuie să fie aceasta scopul! Dar care este rolul lor dacă tot spun că pot aduce şi nemulţumiri?         Te menţin în acţiune, te menţin treaz, activ, viu! Te simţi pulsând, vibrând! Nu asta înseamnă să trăieşti?

       La asta mă gîndeam când mi-a trecut prin minte "Devin!" sunt din nou pe drumul normal al vieţii. Nu astept, nu sunt mulţumită doar cu ceea ce pot face acum, sunt un adolescent gata de experienţe noi şi gata să îşi descopere alte puncte forte, gata să cunoască, să înveţe.  

        Toţi adulţii ar trebui să "Redevină! "

      Mi-am imaginat un fel de hartă pe care apar indivizii. În funcţie de activitatea cerebrală  şi de pasiunea pe care o pun în a trăi, în dreptul lor să pulseze o luminiţă. Sunt convinsă că în cele mai multe dintre cazuri, luminiţa abia mai pâlpâie, la indivizii aflaţi la maturitate, în timp ce în cazul adolescenţilor stă să explodeze în flăcări incandescente. De ce? Pentru că adolescenţii descoperă lumea, se descoperă, îşi explorează trăirile, limitele; adulţii cred  că s-au cunoscut, că ştiu cu ce se mănâncă viaţa si sunt blazaţi, aşteptînd, într-o stare de mai mică sau mai mare letargie, să-şi trăiască în linişte, sfârşitul.

   Dar, cine se cunoaste îndeajuns? cine se cunoaşte cu adevărat şi îşi testează constant limitele? Schimbarea este o sursă de energii nebănuite. Creierul trebuie să functioneze, trebuie să fie alimentat, trebuie să fie pus la muncă. Pasiunea trebuie să existe în tot ceea ce faci, pentru că energia vine din pasiune

6 feb. 2016

Midlife crisis

   În viața fiecărui om intervine un moment, mai mult sau mai puțin conștientizat, în care face un fel de bilanț mental și emoțional cu privire la ceea ce reprezintă trecerea lui prin lumea aceasta. De cele mai multe ori, momentul acesta se leagă de un prag de vârstă, de realizarea faptului că  timpul trece și că  nu este infinit...timpul individual.

   Cred, de asemenea, că nu doar femeile sunt afectate de acest timp, de "criza existenţială". Din ce am observat, femeile sunt afectate mai devreme decât bărbații. Femeile pe la 30- 40 de ani, bărbațiii cu un ușor decalaj de vârstă fiind afectați ceva mai târziu. Aș putea spune că, aproximând, momentul este 40 de ani, +\- 20 de ani. Cred că treaba asta are legătură și cu experiența de viață, cu educația, cu emotivitatea, cu satisfacțiile și realizările personale. Poate că și în acest caz bărbații sunt exact ca adolescenții...se maturizează puțin mai târziu, în urma fetelor care se "coc" mai repede dar se și "trec" mai repede.

   Astfel, oamenii ajung într-un moment în care, mai mult sau mai puțin dramatic, înțeleg că au ajuns la mijlocul vieții și că încep numărătoarea inversă. Acum apare starea de neliniște, anxietatea...De fapt, cred că sursa tuturor anxietăților este frica de moarte. După cum spuneam, când omul înțelege că e muritor, face bilanțul trecerii lui prin lume și, în funcție de rezultat, manifestările sunt care mai de care...unele pașnice și constructive (dacă omul are o inteligența emoțională bine educată), altele surprinzătoare, ciudate, chiar autodistructive. 

   Femeile sunt mai fragile din acest punct de vedere, deoarece ele pun mare preț și pe frumusețe, pe aspectul fizic. Cu cât ridurile, firele albe, celulita, pielea căzută apar mai repede, cu atât drama este mai mare. La acestea se adaugă insatisfacțiile sentimentale, profesionale, materiale, în plan familial...toate frustrările mai mult sau mai puțin conștientizate. De aceea apar femei care cheltuie foarte mult pe cosmetice sau haine, unele care se machiază excesiv, se îmbracă strident, femei nemulțumire de ...aproape orice, femei care bârfesc doar pentru satisfacție personală, care fac rău pentru a se simți mai bine văzând pe alții căzând, femei urmărite de anxietate si de atacuri de panică, femei care își înșală partenerul în încercarea de a-și demonstra că sunt frumoase și cuceritoare, în încercarea de a trăi ca-n tinerețe.

   Bărbații, se știe, au mereu scuza "midlife crisis" atunci când au aventuri. Ar trebui să se simtă "înțeleși" și au pretenția că nu e vina lor. Ei devin adesea taciturni, triști, deprimați, se simt neînțeleși și neapreciati, au porniri neașteptate, impulsuri care poate că până atunci au fost reprimate, devin irascibili și nervoși. Uneori, tocmai criza timpului îi determină să pună în aplicare planuri mărețe pentru a da valoare vieții. Regândesc traseul vieții de până atunci și hotărăsc să schimbe...uneori, totul. 

  Sigur, trecerea prin viață presupune înțelegerea faptului că nu suntem nemuritori. Cu cât ne împăcăm mai devreme cu aceasta idee, cu atât tulburările de comportament de la maturitate vor fi mai "blânde". De aceea este bine să se explice natural copiilor firescul trecerii prin lume, să nu fie protejați cu minciuni sau cu povestioare naive. Lumea în care trăim a fost creată după niște reguli cărora ne supunem, până vom înțelege cu adevărat scopul trecerii noastre prin viață. Până atunci, enjoy life! 
5 feb. 2016

...limpede: E viața

... De câte ori nu ai trecut prin situații care te-au lăsat pentru ceva timp cu un gust amar, cu un ușor dezechilibru emoțional? Evident, de multe ori! Ce întrebare!? Cu cât ai trecut mai mult prin viața, cu atât poți spune ca aduni mai multe astfel de momente. Sunt ele bune? Sunt rele? 
Depinde foarte mult de perspectiva din care privești lucrurile. Totul este posibil, orice se poate întâmpla ...trebuie sa ne oprim sa ne miram de ceea ce se poate sau nu întâmpla...Cu atât mai puțin trebuie sa ne surprindă comportamentul uman: suntem foarte diferiți dar ...atât de asemănători in esența noastră. Ființe superioare cu instincte puternice, dominate de porniri primare, dar care prin educație, autoeducație, control si autocontrol ne raportam cu mai multă sau mai putina mândrie la etica. 
Bine, etica este de multe ori doar slogan sau mijloc de manipulare pentru naivi. Si apoi, pana si binele, adevarul, frumosul sunt chestiuni atât de relative...uneori un rău e mai necesar decât binele, adevarul poate face mai mult rău decât minciuna, urâtul poate valora mai mult decât frumosul...uneori! Poate ca viața chiar asta presupune: singularitatea, particularizarea tuturor trairilor si sentimentelor. Raportarea la tine a tot ce e in lume si nu raportarea ta la lume. Raportarea la lume te minimalizează in timp ce raportarea lumii la tine te valorizează. Vezi lumea prin ochii tai si nu te reflecta tu prin ochii lumii pentru ca astfel îți contorsionezi mintea si sufletul. 
Nu este egoism, nu este egocentrism. Este instinct de autoconservare si autoapărare. Inteligenta de a accepta viața cu tot ceea ce presupune ea, si bucurii dar si necazuri. Bucurii care ne aduc fericirea  care este doar o stare trecătoare, necazuri care ne fac mai puternici si care ar trebui sa ne facă sa găsim resurse sa redevenim Fericiți...iar si iar...intr-o ciclicitate continua si previzibila.