31 ian. 2012

OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ -Galaţi, 2012

Faza pe localitate are loc, pe data de 18 februarie 2012, la ora 10.00, după cum urmează:
a) Galaţi: Şcoala Gimnazială Nr. 11 „Mihail Sadoveanu”
b) Tecuci: Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş”
c) Tg. Bujor: Grup Şcolar „Eremia Grigorescu”
d) Bereşti: Grup Şcolar „Paul Bujor”
e) În şcolile cu personalitate juridică din comune. Dacă sunt mai multe, se va alege una, decizia de numire a comisiei fiind alcătuită de directorul unităţii de învăţământ organizatoare.
Faza judeţeană a olimpiadei se va desfăşura la Colegiul Naţional „Costache Negri” Galaţi.

TEATRUL MUZICAL "NAE LEONARD" - PROGRAM

 • Sambata, 2.02.2012, ora 17.00
PIERDUTI IN DRAGOSTE
spectacol muzical coregrafic de divertisment
Text:Isabela Oancea; aranjamente muzicale: Marian Proca
Distributia:
Simina- Adina Lazar
Pira- Mariana Pisica
Damian- Ionut Negrisanu
Calin -Mihail Anton
Geta- Ana Condrea
Dr. Penescu-Mitica Belciugan
Nadine- Luminita Vologa
India- Isabela Oancea
Raj- Lucian Vlad Tatu
Ion- Alexandru Dobre
Soacra- Emilia Savu
Ansamblu de balet si orchestra de revista
Regia: dr Florin Melinte
Coregrafia: Fanica Lupu Scenografia: Gheorghe Andreescu
Asistent maestru de balet: Gabriela Gegea
Asistenti coregrafie: Georgiana Tofaleanu, Oana Manolea, Aurelian Ciubotariu
Regia tehnica: Viorica Marandici
Sufleor:Claudia Colceriu
 • Duminica, 3.02.2012, ora 17.00
Sange Vienez - opereta in 3 acte -J. Strauss

30 ian. 2012

Olimpiada de limbă, comunicare şi literatură română

Precizări privind conţinuturile de urmărit pentru Olimpiada de limbă, comunicare  şi literatură română

Clasa a V-a
Faza pe localitate:
Opera literară, naraţiunea, genul epic;
Personificarea, epitetul, comparaţia, enumeraţia;
Vocabular – derivarea, componenţa vocabularului, sinonimia, antonimia;
Elemente de fonetică
Verbul
Elemente de construcţie a comunicării – dialogul

Faza judeţeană:
Opera literară, naraţiunea, genul epic, personajul literar;
Personificarea, epitetul, comparaţia, enumeraţia;
Vocabular – derivarea, componenţa vocabularului, sinonimia, antonimia;
Elemente de fonetică;
Verbul, substantivul, articolul;
Elemente de construcţie a comunicării – dialogul, monologul, relatarea la persoana I, povestirea la persoana a III-a, exprimarea unei opinii;

Clasa a VI-a
Faza pe localitate:
Opera literară, naraţiunea, genul epic, personajul literar, basmul, opera epică, opera lirică (eul liric);
Personificarea, epitetul, comparaţia, enumeraţia, imaginile artistice, inversiunea;
Vocabular – derivarea, compunerea, conversiunea sinonimia, antonimia;
Elemente de fonetică;
Verbul (cunoştinţele din clasa a V-a), substantivul, articolul, numeralul (ordinal şi cardinal), pronumele (personal, de politeţe), adjectivul;
Elemente de construcţie a comunicării – dialogul, monologul, relatarea la persoana I, povestirea la persoana a III-a, exprimarea unei opinii;

Faza judeţeană:
Opera literară, naraţiunea, genul epic, personajul literar, opera epică, opera lirică (eul liric), basmul;
Personificarea, epitetul, comparaţia, enumeraţia, imaginile artistice, inversiunea;
Vocabular – derivarea, compunerea, conversiunea sinonimia, antonimia;
Elemente de fonetică;
Verbul (cunoştinţele din clasa a V-a, la care se adaugă conţinuturile din clasa a VI-a), substantivul, articolul, numeralul (ordinal şi cardinal), pronumele (personal, de politeţe), adjectivul;
Elemente de construcţie a comunicării – dialogul, monologul, relatarea la persoana I, povestirea la persoana a III-a, descrierea (tabloul, portretul), exprimarea unei opinii;

Clasa a VII-a
Faza pe localitate:
Opera literară, naraţiunea, genul epic, personajul literar, opera epică, opera lirică (eul liric) basmul, schiţa, pastelul, fabula;
Personificarea, epitetul, comparaţia, enumeraţia, imaginile artistice, inversiunea, metafora, antiteza;
Vocabular – derivarea, compunerea, conversiunea sinonimia, antonimia;
Elemente de fonetică;
Verbul (cunoştinţele din clasa a VI-a), substantivul, articolul, numeralul (ordinal, cardinal şi colectiv, fracţionar), pronumele (personal, de politeţe, demonstrativ, posesiv), adjectivul (cunoştinţe din clasa a VI-a), părţile de vorbire neflexibile, funcţiile sintactice, fraza;
Elemente de construcţie a comunicării – dialogul, monologul, relatarea la persoana I, povestirea la persoana a III-a, descrierea (tabloul, portretul), exprimarea unei opinii;

Faza judeţeană:
Opera literară, naraţiunea, tipuri de narator, tehnici narative (povestirea în ramă – de utilizat) genul epic, personajul literar, opera epică, opera lirică (eul liric) basmul, schiţa, pastelul, fabula;
Personificarea, epitetul, comparaţia, enumeraţia, imaginile artistice, inversiunea, metafora, antiteza;
Vocabular – derivarea, compunerea, conversiunea sinonimia, antonimia;
Elemente de fonetică;
Verbul (cunoştinţele din clasa a VI-a, la care se adaugă diateza, pronumele reflexive, verbele copulative), substantivul, articolul, numeralul (ordinal, cardinal şi colectiv, fracţionar), pronumele (personal, de politeţe, demonstrativ, posesiv), adjectivul (cunoştinţe din clasa a VI-a), părţile de vorbire neflexibile, funcţiile sintactice, fraza;
Elemente de construcţie a comunicării – dialogul, monologul, relatarea la persoana I, povestirea la persoana a III-a, descrierea (tabloul, portretul), exprimarea unei opinii;

Clasa a VIII-a
Faza pe localitate:
Opera literară, tema operei, naraţiunea, tipuri de narator, tehnici narative (povestirea în ramă – de utilizat) genul epic, personajul literar, opera epică, opera lirică (eul liric) basmul, schiţa, pastelul, fabula, nuvela;
Personificarea, epitetul, comparaţia, enumeraţia, imaginile artistice, inversiunea, metafora, antiteza, asonanţa, aliteraţia, oximoronul, invocaţia, exclamaţia retorică;
Vocabular – derivarea, compunerea, conversiunea sinonimia, antonimia, toate categoriile semantice, pleonasmul, tautologia, paronimia, sens propriu/sens figurat;
Elemente de fonetică;
Toată morfologia studiată în clasele anterioare, sintaxa (cunoştinţe din clasele anterioare)
Elemente de construcţie a comunicării – dialogul, monologul, relatarea la persoana I, povestirea la persoana a III-a, descrierea (tabloul, portretul), exprimarea unei opinii, textele funcţionale;

Faza judeţeană:
Opera literară, tema operei, naraţiunea, tipuri de narator, tehnici narative (povestirea în ramă – de utilizat) genul epic, personajul literar, opera epică, opera lirică (eul liric) basmul, schiţa, pastelul, fabula, nuvela;
Personificarea, epitetul, comparaţia, enumeraţia, imaginile artistice, inversiunea, metafora, antiteza, asonanţa, aliteraţia, oximoronul, invocaţia, exclamaţia retorică, alegoria;
Vocabular – derivarea, compunerea, conversiunea sinonimia, antonimia, toate categoriile semantice, pleonasmul, tautologia, paronimia, sens propriu/sens figurat;
Elemente de fonetică;
Toată morfologia studiată în clasele anterioare, sintaxa (cunoştinţe din clasele anterioare, la care se adaugă predicatul şi propoziţia subordonată predicativă)
Elemente de construcţie a comunicării – dialogul, monologul, relatarea la persoana I, povestirea la persoana a III-a, descrierea (tabloul, portretul), exprimarea unei opinii, textele funcţionale, prezentarea unui eveniment social/cultural;

Clasa a IX-a
Faza pe localitate:
O temă studiată în cursul semestrului I; temă, motiv, viziune despre lume; relaţii tematice între textele studiate în gimnaziu şi cele din liceu; modul de reflectare a unei idei sau a unei teme în două sau mai multe opere literare; componente structurale şi expresive;
Monologul, situaţia de comunicare, funcţiile comunicării, textul literar/textul nonliterar;
Vocabular – derivarea, compunerea, conversiunea sinonimia, antonimia, toate categoriile semantice, pleonasmul, tautologia, paronimia, sens propriu/sens figurat; - cunoştinţe din ciclul gimnazial

Faza judeţeană:
Două teme studiate în cursul semestrului I;
Monologul, situaţia de comunicare, funcţiile comunicării, textul literar/textul nonliterar
Vocabular – derivarea, compunerea, conversiunea sinonimia, antonimia, toate categoriile semantice, pleonasmul, tautologia, paronimia, sens propriu/sens figurat; - cunoştinţe din ciclul gimnazial;
Argumentarea şi textul argumentativ;

Clasa a X-a
Faza pe localitate:
Basmul, nuvela; particularităţi ale construcţiei narative în textele studiate, ale compoziţiei, construcţia personajelor; instanţele comunicării textului narativ; tipuri de perspectivă narativă;
Vocabular – derivarea, compunerea, conversiunea sinonimia, antonimia, toate categoriile semantice, pleonasmul, tautologia, paronimia, sens propriu/sens figurat; - cunoştinţe din ciclul gimnazial;
Forme de expresivitate a limbajului;
Situaţia de comunicare, instanţele comunicării, funcţiile comunicării, textul literar/textul nonliterar, eseul; structuri şi tehnici argumentative;

Faza judeţeană:
Basmul, nuvela, romanul obiectiv; particularităţi ale construcţiei narative în textele studiate, ale compoziţiei, construcţia personajelor; instanţele comunicării textului narativ; tipuri de perspectivă narativă;
Vocabular – derivarea, compunerea, conversiunea sinonimia, antonimia, toate categoriile semantice, pleonasmul, tautologia, paronimia, sens propriu/sens figurat; - cunoştinţe din ciclul gimnazial;
Situaţia de comunicare, instanţele comunicării, funcţiile comunicării, textul literar/textul nonliterar, eseul; structuri şi tehnici argumentative;
Clasa a XI-a

Faza pe localitate:
Fundamentele culturii române: Latinitate şi dacism; Dimensiunea religioasă a literaturii;
Achiziţiile din clasele anterioare în domeniul limbii şi al vocabularului, în privinţa situaţiei de comunicare, a structurilor şi tehnicilor argumentative, elemente de expresivitate a limbii în texte la prima vedere;

Faza judeţeană:
Fundamentele culturii române: Latinitate şi dacism; Dimensiunea religioasă a literaturii; Formarea conştiinţei istorice; Umanismul, Iluminismul, Romantismul;
Achiziţiile din clasele anterioare în domeniul limbii şi al vocabularului, în privinţa situaţiei de comunicare, a structurilor şi tehnicilor argumentative, elemente de expresivitate a limbii în texte la prima vedere;

Clasa a XII-a
Faza pe localitate:
Simbolismul
Achiziţiile din clasele anterioare în domeniul limbii şi al vocabularului, în privinţa situaţiei de comunicare, a structurilor şi tehnicilor argumentative, elemente de expresivitate a limbii în texte la prima vedere;
Tipuri de discurs: publicistic

Faza judeţeană:
Simbolismul, modernismul interbelic.
Achiziţiile din clasele anterioare în domeniul limbii şi al vocabularului, în privinţa situaţiei de comunicare, a structurilor şi tehnicilor argumentative, elemente de expresivitate a limbii în texte la prima vedere;
Tipuri de discurs: publicistic şi politic

Notă: Elevii vor fi informaţi că deprinderile şi cunoştinţele din anii anteriori fac parte din programa de olimpiadă pentru anul în curs (cel în care concurează).

Michel Teló - Ai Se Eu Te Pego (Assim você me mata)

Ultima melodie dansanta, optimista, vesela pe care am ascultat-o in ultima vreme este  Ai Se Eu Te Pego (Assim você me mata) a unui oarecare Michel Teló  despre al carui nume am auzit abia acum, chiar cand l-am cautat sa-l scriu. Melodia asta este buna pe post de cafea de dimineata...

Michel Teló Ai Se Eu Te Pego Oficial (Assim você me mata)

Baladă (ne)populară contemporană

A murit Băsescu, inima-mi se strânge,
Ţara este-n doliu, toată lumea plânge!
Fiindcă-n ţara noastră ce să vă mai spun,
N-a fost domn ca dânsul chiar aşa de bun!
Timpul ne-a dat domni, regi şi preşedinţi,
Toţi cu suflet mare, harnici şi cuminţi.
I-au iubit norodul şi mult i-au jelit,
Dar Traian Băsescu pe toţi i-a umbrit.

Plânge doamna Udrea, boceşte şi Boc,
Şi nici EBA tristă nu tace deloc.
Plânge PDL-ul de cutremur munţii,
Restul de partide sunt ca-n noaptea nunţii.
A iubit poporul chiar de la-nceput,
Şi la fiecare i-a dat tot ce-a vrut.

Pactul pentru şcoală este un succes,
Mulţumită-i lumea însă mai ales,
Dăscălimea noastră cu-n venit de vis,
De trei ori mai mare decât s-a promis!
Iar şcolarul este doar de complezenţă,
Cursurile sunt la fără frecvenţă,
Dau lucrări severe, însă asta e
Testele şi teze doar prin SMS.

Pensionarii... rar mai trec pe-acasă,
Fiindcă staţiunea nu prea îi mai lasă.
Pensiile - sigur, credeţi oameni buni,
Se tot indexează cam la două luni.
Nu mai zic că-i gratis orişice transport
Şi-asistenţa toată, şi acces la sport!

Sănătatea – iată, trece-n primul plan,
Medici de calibru se-ntorc an de an,
C-au salarii duble faţă de-occident,
Şi se preocupă de noi permanent.
De şomaj citim doar în dicţionar,
Mai chiuleşte "unul", însă tot mai rar,
Toată lumea-n priză lucră cu elan,
La autostrada Văscăuţi -Bălan.
Unii trag cu fală, dar şi cu mult zel,
La autostrada Vulpăşeşti - Bruxelles.

Cei ce vor cupla pensia cu leafa,
Cetăţeni destoinici muncitori cu mapa,
Au dreptul la premii pentru aceste fapte,
Fără număr, fără număr... neimpozitate.

Femeia ce naşte, cum e şi normal,
Nu mai stă acasă doar un singur an.
Minim trei va sta cu salar de Stat,
Iar acesta, sigur, din start s-a triplat.

Pentru toată lumea, care mai lucrează,
Săptămâna muncii iată, se scurtează,
Se trudeşte două zile-n săptămână,
Restu-s dedicate pentru voia bună!...
......................................................
Dar ţipă nevasta: "Scoală-te, bărbate,
C-ai băut aseară de te-ai dat pe spate!
Dormi ca porcu' tatei, între bălării,
Şi prin somn vorbeşti noian de prostii”!...

(de la Carmen- Multumesc!)

PILDA ZILEI - Să nu facem calcule privitoare la iubire

Într-o zi, un copil a venit înaintea mamei sale cu o foaie de hârtie pe care scrisese:

"Pentru că am făcut curat în camera mea: 10 lei.
Pentru că am fost la cumpărături: 5 lei.
Pentru că m-am jucat cu fratele meu: 15 lei.
Pentru că am luat note bune în această săptămână la şcoală: 10 lei.
În total: 40 lei."

Mama l-a privit cu bucurie pe copil şi a scris pe spatele hârtiei:
"Pentru că te-am purtat în pântece vreme de nouă luni: 0 lei.
Pentru tot ceea ce te-am învăţat zi de zi: 0 lei.
Pentru toate mesele pe care ţi le-am pregătit: 0 lei.
Pentru viaţa pe care ţi-o dau zi de zi: 0 lei.
În total: 0 lei."

Să dăruim dragostea, fără a aştepta ceva în schimb.
(de la Ştefan, Cluj- Mulţumesc!)

Teatrul Dramatic "Fani Tardini" Galaţi - Program

 • Vineri 3 februarie, ora 19.00, Sala Mare a Teatrului Dramatic "Fani Tardini"
Orchestra Titanic de Hristo Boytchev
Adaptarea si regia artistică: Eugen Făt
Distribuţia: Ciprian Braşoveanu, Petrică Păpuşă, Veronica Păpuşă, Dan Căpăţână, Svetlana Friptu.
 • Sâmbătă 4 februarie, ora 19.00, Sala Mare a Teatrului Dramatic "Fani Tardini"
Cutia Pandorei de Katalin Thuróczy
 Regia: Eugen Făt
 Distribuţia: Ioana Citta Baciu, Petrică Păpuşă, Cristian Gheorghe.
 • Duminică 5 februarie, ora 19.00, Sala Mare a Teatrului Dramatic "Fani Tardini"
 Echilibru instabil de Edward Albee
Regia: Cătălin Vasiliu
Distribuţia: Ioana Citta Baciu, Grig Dristaru, Liliana Lupan, Lucian Pinzaru, Carmen Albu, Petronela Buda

24 ian. 2012

TEATRUL MUZICAL "NAE LEONARD"

 • Sâmbătă, 26. 01.2012, ora 17.00
Pierduţi în Dragoste - Spectacol de revistă
 • Duminică, 27.01.2012, ora 17.00
BOEMA – G. Puccini ( operă)

22 ian. 2012

TEATRUL DRAMATIC "FANI TARDINI" - PROGRAM

 • Vineri 27 ianuarie, ora 19.00, Sala Mare a Teatrului Dramatic "Fani Tardini
 Echilibru instabil ,de Edward Albee (avanpremiera)
 Regia: Cătălin Vasiliu
 Distribuţia: Ioana Citta Baciu, Grig Dristaru, Liliana Lupan, Lucian Pinzaru, Carmen Albu, Petronela Buda
 • Sâmbătă 28 ianuarie, ora 19.00, Sala Mare a Teatrului Dramatic "Fani Tardini"
 Echilibru instabil , de Edward Albee
Regia: Cătălin Vasiliu
Distribuţia: Ioana Citta Baciu, Grig Dristaru, Liliana Lupan, Lucian Pinzaru, Carmen Albu, Petronela Buda
 • Duminică 29 ianuarie, ora 19.00, Sala Mare a Teatrului Dramatic "Fani Tardini":
Magnum Mophtologicum, după I.L. Caragiale
Regia: Dan Stoica
Distribuţia: Ciprian Braşoveanu, Florin Toma, Dan Căpăţână, Grig Dristaru, Petrică Papuşă, Svetlana Friptu, Cristina Uja, Oana Preda Gheorghe, Veronica Papuşă, Mihaela Lecca-Gorea, Ana Maria Ciucanu, Stelian Stancu, Lică Dănilă, Liliana Lupan, Aurel Mihalache, Valentin Dumitru, Marian Tănase, Mihai Ursache.
Acest spectacol marchează debutul manifestărilor organizate de Teatrul Dramatic "Fani Tardini" dedicate anului "Caragiale".

18 ian. 2012

GRADUL DIDACTIC I - Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi

PRECIZĂRI PRIVIND ORGANIZAREA COLOCVIULUI
PENTRU ADMITEREA LA GRADUL DIDACTIC I
seria 2012 - 2014

Perfecţionarea cadrelor didactice prin gradul didactic I se realizează conform O.M. nr.5720/20.10.2009 – „Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar”.
Probele examenului pentru acordarea gradului didactic I la toate specializările pentru profesori, institutori, învăţători, educatoare constau în:
a) colocviu de admitere;
b) elaborarea unei lucrări metodico-stiinţifice;
c) inspecţie specială precedată de două inspecţii curente;
d) susţinerea lucrării metodico-stiinţifice.
· Colocviul se va desfăşura în perioada 3-5 februarie 2012  și 10- 12 februarie 2012. Programarea detaliată pe specializări, zile şi ore a susţinerii colocviului de admitere la gradul didactic I se va afişa pe site-ul Universităţii (www.ugal.ro) și site-ul DPPD (www.dppd.ugal.ro) după data de 25 ianuarie 2012.
Cererile cu opţiunile exprimate de candidaţi referitor la titlul lucrării metodico-ştiinţifice şi
 coordonatorul ştiinţific al acesteia se vor depune în perioada: 19 - 23 decembrie 2011 și 9 - 31 ianuarie
2012. Cererile vor avea în mod obligatoriu toate câmpurile completate şi vor fi însoţite de copia chitanţei
de plată a taxei de înscriere şi de 3 anexe: a) argumentarea alegerii temei, b) propunerea privind structura/cuprinsul lucrării, c) lista cu bibliografia specifică temei.
· Plata taxei se poate face la casieria Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, sau prin mandat poştal /ordin de plată cu specificarea următoarelor date: numele candidatului din certificatul de naştere (numele după căsătorie), iniţiala tatălui, prenumele şi CNP-ul acestuia, contul IBAN RO75TREZ306504601X000435, cod fiscal 3127522, la Trezoreria Municipiului Galaţi, cu destinaţia Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, şi precizarea că suma în cuantum de 200 lei reprezintă taxa de înscriere pentru colocviul de admitere la gradul didactic I.
Cererile şi dovada achitării taxei pot fi:
- depuse la Secretariatul general, camera 89, după ce în prealabil au fost înregistrate la Registratura Universităţii;
- transmise prin fax la nr : 0236.461353
- scanate şi transmise prin e-mail la adresa : vsava @ugal.ro .

CERERILE SE POT DESCARCA DE AICI

· Pentru colocviul de admitere „tematica va fi alcătuită, în mod echilibrat, din două ariitematice, respectiv:
a) teme privind metodologia cercetării pedagogice şi tehnica elaborării unei lucrări
metodico-ştiinţifice;
b) teme privind domeniul de specialitate şi didactica acesteia.” (Anexa la OM.5720/20.10.2009, art. 66, alin. 2).
· Componenţa comisiilor pentru colocviul de admitere la gradul didactic I, pe funcţii didactice, este următoarea:
 un profesor universitar, conferenţiar universitar sau lector universitar doctor, având specialitate pedagogie;
 un profesor universitar, conferenţiar universitar sau lector universitar doctor, având specialitatea în
care candidaţii susţin examenul, dacă a desfăşurat activităţi de formare iniţială sau de formare continuă a cadrelor didactice în domeniul respectiv de specializare sau a finalizat studii de doctorat ori masterat în ştiinţele educaţiei; (Anexa la OM. 5720/20.10.2009, art. 66).

· Evaluarea la colocviul de admitere la gradul didactic I se face prin calificative, respectiv admis/respins. Rezultatele colocviului de admitere nu pot fi contestate. Candidaţii declaraţi respinşi la colocviul de admitere se pot reînscrie pentru susţinerea examenului după trei ani.
Reînscrierea se face prin depunerea unui nou dosar şi parcurgerea etapelor precizate în prezenta Metodologie (Anexa la OM. 5720/20.10.2009, art. 66).
· Desemnarea conducătorilor ştiinţifici se face de către centrul de perfecţionare, în funcţie de două criterii, respectiv :
a) corespondenţa dintre domeniul tematic al lucrării metodico-stiinţifice şi domeniul de competenţă al coordonatorului;
b) opţiunea scrisă a candidaţilor, în limita numărului maxim de coordonări aprobate de centrul de perfecţionare pentru fiecare profesor coordonator (Anexa la OM. 5720/20.10.2009, art. 67, alin. 4);
· Repartizarea pe conducători ştiinţifici a candidaţilor admişi la colocviul de admitere se efectuează, într-o primă etapă, imediat după desfăşurarea colocviului, prin consultarea candidaţilor, avându-se în vedere criteriile menţionate la alin. (4), precum şi distribuirea raţională a numărului de lucrări pe fiecare profesor conducător. Situaţia definitivă a titlului lucrării metodico-ştiinţifice şi a repartizării candidaţilor pe coordonatori este stabilită de către conducerea centrului de perfecţionare şi este comunicată candidaţilor, în scris, la instituţia în care îşi desfăşoară activitatea didactică, după 26.02.2010. (Anexa la OM. 5720/20.10.2009, art 67, alin.5);
· Modalitatea de organizare şi conţinutul colocviului sunt conforme anexei nr. 5 la OM. 5720 /20.10.2009 – „PROCEDURA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A COLOCVIULUI DE ADMITERE LA GRADUL DIDACTIC I”
· Pentru colocviul de admitere fiecare candidat va alege o temă din cele afişate sau va propune o altă temă din domeniu şi va studia selectiv bibliografia recomandată, aferentă temei alese şi a celorlalte două domenii din conţinutul colocviului (cercetarea psihopedagogică şi proiectarea didactică).
· La colocviul de admitere candidaţii vor prezenta comisiei o propunere de plan al lucrării metodico-ştiinţifice şi bibliografia selectată în funcţie de tema aleasă, nivelul şcolar, disciplinelesau ariile curriculare la care va face cercetarea în vederea elaborării viitoarei lucrări metodicoştiinţifice pentru obţinerea gradului didactic I.
· Formularea temei şi planul lucrării vor fi concepute în spiritul „Metodologiei formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar" aprobat de M.E.C.I prin OM nr. 5720/20.10.2009 care precizează:
o Procesul de acordare a gradelor didactice marchează evoluţia în carieră a personalului didactic în acord cu noul Cadru Naţional al Calificărilor şi cu standardele ocupaţionale asociate specializărilor didactice, precum şi în conformitate cu noile tendinţe privind dezvoltarea resurselor umane şi asigurarea calităţii în educaţie.(...) Acordarea gradului didactic I semnifică dobândirea de către cadrul didactic a unui nivel înalt de maturitate profesională şi expertiză, care îl recomandă ca pe un generator de bune practici în mediul educaţional şcolar. (Anexa la OM. 5720/20.10.2009, art 18);
o Elaborarea lucrării metodico-ştiinţifice este o probă menită să pună în evidenţă capacitatea candidatului de a evalua şi a valorifica experienţa didactică acumulată la catedră, de a investiga, folosind adecvat metodologia cercetării pedagogice, fenomenele educaţionale şi de a identifica astfel factorii, sensurile şi modalităţile de ameliorare/ inovare/ dezvoltare a procesului educaţional.
Elaborarea lucrării trebuie să releve preocuparea candidatului de a-şi actualiza sistematic cunoştinţele de specialitate şi psihopedagogice, de a analiza şi a evalua critic diferitele abordări privind didactica specialităţii (Anexa la OM. 5720/20.10.2009, art. 67, alin. 1).
· Criteriile principale privind elaborarea şi evaluarea lucrării metodico - ştiintifice pentru gradul didactic I sunt prezentate în Anexa 6 la la OM. 5720/20.10.2009.
(informatii de aici)

TEATRUL MUZICAL "NAE LEONARD" - PROGRAM

 • Vineri, 20.01.2012, ora 17.00
ELIXIRUL DRAGOSTEI - opera în două acte de G.Donizetti
 • Sâmbătă, 21.01.2012, ora 17.00
LA CALUL BĂLAN - operetă de R.Benatzky

Calendar ortodox online

Pentru cei care nu au în casă un calendar ortodox tipărit, există pe internet un calendar electronic foarte bine gândit, cu ajutorul căruia poţi afla informaţii despre toate sărbătorile religioase de peste an. Mai mult, printr-un click pe sărbătoarea din calendar se pot afla detalii despre sfântul/sfinţii sărbătoriţi în acea zi.
Acest CALENDAR CREŞTIN ORTODOX se află aici .

Ce culoare are inima ta?

Un quiz kudika zice că îmi spune ce culoare ar avea inima mea. După răspunsurile date, să vedem rezultatul:

Să spunem că aş mai adauga şi puţin roşu, şi puţin galben...şi cred că ar fi ok.

16 ian. 2012

"MAITREYI"- LA TEATRUL DRAMATIC

Luni, 30 ianuarie 2012, ora 19.00, la Teatrul Dramatic "Fani Tardini " din Galaţi se joacă Maitreyi. Preţul biletului este de 60 ron.
Spectacolul Maitreyi este o adaptare după romanele „Maitreyi“, de Mircea Eliade, şi „Dragostea nu moare“, de Maitreyi Devi. Pentru prima dată sunt aduse împreună cele două puncte de vedere asupra aceleiaşi poveşti de dragoste dintre Allan/Mircea Eliade şi Maitreyi.

Următorii actori sunt distribuiţi în această piesă:
-Maia Morgenstern joacă rolul lui Maitreyi la 60 de ani
- Aylin Cadîr este Maitreyi, la vârsta de 16 ani
-Mircea Eliade este jucat de Vlad Zamfirescu
- Doru Ana este Narendra Sen, tatăl lui Maitreyi,
-Anca Sigartău  este Srimati Devi, mama lui Maitreyi
- Jasmine Iliescu este Chabu, sora lui Maitreyi, în vârstă de 8 ani
- Carla Maria Teaha este Lilu, verişoara lui Maitreyi
- Marius Chivu il joaca pe  Mantu, verişorul lui Maitreyi
- Radu Micu joaca rolul Harold, prietenul lui Eliade şi
- Teodora Garofil este servitoarea
 Spectacolul are o durată de două ore.

15 ian. 2012

CARNAVALUL IERNII

DUMINICĂ, 22 IANUARIE 2012, ORA 17,00
LA GRĂDINA LEONARD  - TEATRUL MUZICAL "NAE LEONARD", GALAŢI - PENTRU PĂRINŢI ŞI COPII

Invitaţi :
Crăiese din poveti, prinţi şi prinţese, iepuraşi, ursuleţi, canguri, broscuţe , flori şi toate vietăţile naturii ce se vor uni în dans şi cântec

Vor cânta :
Corul de copii ALLEGRIA condus de prof. Silvia Niţă
Şi cei mai talentaţi copii din Galaţi, laureati ai Festivalurilor naţionale şi Internaţionale
Va aşteaptă multe surprize de la sponsori !
Preţ de intrare unic: 5,4 lei

TEATRUL DRAMATIC "FANI TARDINI" - PROGRAM

 • Sâmbătă, 21 ianuarie, ora 19.00, Sala Mare a Teatrului Dramatic "Fani Tardini"
Conu' Leonida faţă cu reacţiunea , de Ion Luca Caragiale
Regia: Cătălin Vasiliu
Distribuţia: Gheorghe V. Gheorghe, Petrică Păpuşă, Cristian Gheorghe, Aureliu Bâtcă
 • Duminică,22 ianuarie, ora 19.00, Sala Mare a Teatrului Dramatic "Fani Tardini"
Fiarele (comedie feroce) , Virgil Tănase
Regia artistică: Virgil Tănase.
Distribuţia: Cristian Gheorghe, Cristina Uja, Dan Căpăţână, Ciprian Braşoveanu, Stelian Stancu, Petronela Buda, Vlad Vasiliu, Ana Maria Ciucanu, Vasile Dănilă, Elena Ghinea, Mihuţ Niţa/ Vlad Augustin Chioralia

14 ian. 2012

Cum să faci fericită o femeie?

Nu-i dificil să faci fericită o femeie. Un bărbat trebuie să fie DOAR:
1. un bun prieten
2. partener
3. iubit
4. ca un frate
5. ca un tată
6. ca un şef
7. un electrician
8. un tapiţer
9. un mecanic
10. decorator
11. stilist
12. sexolog
13. psiholog
14. exterminator de gongi
15. ascultător
16. organizator
17. foarte curat
18. simpatetic
19. atletic
20. cald
21. atent
22. galant
23. inteligent
24. simpatic
25. creativ
26. tandru
27. puternic
28. înţelegător
29. tolerant
30. prudent
31. ambiţios
32. capabil
33. curajos
34. determinat
35. sincer
36. pasional
Fără a uita să :
37. complimenteze
38. iubească shoppingul
39. fie onest
40. fie foarte bogat
41. fie relaxant
42. fie fidel

şi de asemenea :
43. să acorde femeii multă atenţie
44. să-i acorde mult timp
45. să-i acorde libertate, niciodată nu se ingrijoreze unde merge

şi FOARTE IMPORTANT:
46. niciodată să nu uite:
* zilele de naştere
* aniversări
* evenimente organizate de ea
Cum să faci un bărbat fericit?
1. dezbracă-te
2. dă-i mâncare

:) femeile nu sunt prea pretenţioase...dar ce mofturi mai fac bărbaaaţiii... :)))

12 ian. 2012

De râs...

 • Limba olandeză este încercarea unui marinar german beat de a vorbi în engleză!

 • Un bileţel pe masa din bucătărie:
"Dragii mei Optimişti, Pesimişti şi Realişti,
În timp ce voi vă certaţi, încercând să demonstraţi dacă sticla este pe jumătate plină sau goală, eu am băut-o.
Oportunistul!"

 • - Am auzit că ai intrat într-o formaţie de manele!?
  - Da, nu mi-au ţinut frânele...

 • Îndrăzneţul vine acasă beat la trei dimineaţa. Soţia lui stă în pat, trează. Îndrăzneţul apucă un scaun şi îl aşează lângă pat.
- Ce faci cu asta?, întreabă nevasta, înfuriată la culme.
- Vreau să stau în primul rând când începi circul.
 • Un bărbat punea nişte flori la mormântul mult-iubitei sale mame decedate, când remarcă un alt bărbat în genunchi la un mormânt.
  Bărbatul părea că se roagă cu o intensitate profundă, repetând: -De ce a trebuit să mori? De ce? De ce?Viaţa nu e dreaptă! Primul bărbat se apropie de el şi îi spuse: Domnule, nu vreau să mă amestec în suferinţa dumneavoastră privată, dar nu am văzut niciodată atâta durere. Pe cine jeliţi? Un copil? Un părinte? Îndureratul îşi adună gândurile pentru o clipă, apoi răspunse: Pe primul soţ al nevestei mele...

Homeopatia

     Îmi spunea cineva că homeopatia este o cale mai bună de îmbunătăţire a stării de sănătate decat medicina conventională. Când am auzit de homeopatie, automat, mintea m-a dus la tratament naturist, pe bază de plante. De fapt, homeopatie nu înseamnă o vizită la plafar.
     Mi-a împrumutat cineva o carte: "Vindecarea traumelor emoţionale prin homeopatie", scrisă de Peter Chappel, unul dintre membrii fondatori ai Societăţii de Homeopatie din Anglia. Această carte se poate constitui înr-un ghid pentru vindecarea traumelor emoţionale, demersul medical holistic recunoscând că principala cauză a bolilor constă, de obicei, într-un blocaj energetic la nivel fizic, mental sau emoţional. Acest blocaj poate fi determinat de: necazuri în familie, supărări, pierderea unor persoane apropiate.
     "Homeopatia există de 200 de ani şi se bazează pe un număr de principii şi practici care au fost încercate, testate şi demonstrate a fi, în mod consecvent, eficiente de mai bine de un secol. Samuel Hahnemann, întemeietorul acestui sistem, l-a descoperit în urma unor experimente şi observaţii meticuloase şi şi-a petrecut apoi tot restul vieţii cizelându-l."(Peter Chappell, "Vindecarea traumelor emoţionale prin homeopatie", ed. Teora, 1996, Bucureşti, p.10) Hahnemann observase că boala, simptomele unei boli, reprezintă manifestări ale unor blocaje energetice determinate de traume subtile sau brutale. Bolile "sunt crize create de nevoia noastră interioară de a rezolva vechile traume şi de a ne transforma viaţa interioară ca şi pe cea exterioară. Dar ele sunt numai crize, nu catastrofe."(ibidem, p. 34) Traumele sunt asociate cu emoţii precum: frica, mânia, suferinţa, pierderea sau lipsa iubirii, aceasta din urmă fiind cauza celor mai multe trăiri generate de traume emoţionale.
     Dinamica vindecării "rănilor provocate de un traumatism implică trăiri care parcurg, adeseori, mai multe stadii: negare, frică, teroare, suferinţă, şoc, mânie, izolare, plâns, separare, furie, pierdere, bucurie, acceptare."(ibidem, p. 19)
     Autorul, Peter Chappell, prezintă diverse tipuri de traume în partea întîi a cărţii, în partea a doua urmărind "Vindecarea prin homeopatie": linii directoare de tratament, indexuri de remedii, tipare de traumă, restabilirea după o suferinţă emoţională: indicaţii pentru autotratament.
În ciuda tuturor detaliilor date în această carte, nu cred că ar fi recomandat ca cineva să îşi administreze singur un tratament homeopatic. În primul rand, este necesară o discuţie aprofundată despre posibilele traume şi obiectivarea faţă de acestea, apoi, este necesară o bună cunoaştere a substanţelor folosite ca remedii, cât şi a dozajelor ce trebuie administrate.

Orchestra Titanic

      Din decembrie 2011, la Teatrul Dramatic din Galaţi se joacă piesa Orchestra Titanic, o adaptare după scriitorul bulgar Hristo Boytchev. Din distribuţie fac parte actorii: Ciprian Braşoveanu, Petrică Păpuşă, Veronica Păpuşă, Dan Căpăţână şi Svetlana Friptu.     Textul original al piesei, tradus în limba româna, poate fi găsit aici.
     Ceea ce se poate vedea la dramaticul gălăţean este o adaptare ce aparţine regizorului Eugen Făt, cel care a renunţat la o foarte mare parte din textul iniţial al bulgarului Boytchev. Înafară de textul la care s-a renunţat, există şi foarte multe schimbări în abordarea piesei, pornind de la schimbarea unor cuvinte simbol sau elemente simbolice de decor, la schimbarea sexului unui personaj, Doko devenind personaj feminin, în viziunea lui Eugen Făt.
     În piesă apar cinci personaje: Doko, Luko, Meto, Luba si Harry. Primii patru sunt nişte oameni ai străzii, vagabonzi, cerşetori, într-o continuă aşteptare a unui tren, într-o gara dezafectată din mijlocul pustiului,  
în căutarea unui sens al existenţei lor. Ei mai au o vagă idee despre ce au fost şi despre ceea ce vor să facă; singurul lucru de care se mai agaţă este posibilitatea de a pleca din acel loc dacă ar veni un tren în care să urce.
Apariţia lui Harry este surprinzătoare, el tulbură echilibrul aparent al vieţii lor prin ideile pe care le comunică, prin modul în care le schimbă viziunea asupra existenţei. Si ritmul piesei se schimbă odată cu apariţia lui Harry, atenţia spectatorului fiind captată aproape în întregime de prezenţa lui pe scenă (de menţionat meritul actorului Ciprian Braşoveanu, el jucand cu multă traire acest rol, aproape hipnotizând audienţa). Abia acum spectatorul începe să-şi pună şi alte întrebări despre sensurile şi simbolurile piesei, deoarece personajul Harry oferă portiţe de interpretare.
     Omul încearcă întreaga sa viaţă să găsească modalităţi diverse de evadare din realitate, o modalitate importantă fiind iluzia. Harry consideră că: " Totul în lume este iluzie.", că "lumea e o scenă" şi că  "Întreaga lume este Titanicul şi toţi suntem călători. Singura evadare e imaginaţia. "Apoi, el formulează ideea că omul este spirit si materie iar "eliberaţi de materie,  vom realiza ceea  ce visăm. Aici în lumea minunată a spiritului. " Astfel, se pot identifica două tipuri de viaţă: "vizibilă şi invizibilă. Viaţa vizibilă, cunoscută ca viaţa adevarată, e viaţa în care corpul trăieşte. Invizibilă, unde totul ţine de visele şi speranţele tale, acolo unde trăieşte sufletul." Dacă personajele Doko, Luko, Meto, Luba nu şi-au găsit un sens în lumea vizibilă, ei îşi caută sensul în lumea invizibilă, a sufletului. Astfel, ei dispar pe rând, rămânând pe scenă doar Doko, sperând să-şi găsească şi el/ea sensul spiritual: "Vreau să dispar! Vreau să dispar!" prin ruperea de lumea materială.

9 ian. 2012

Teatrul Dramatic "Fani Tardini" - program

 • Sâmbătă, 14 ianuarie, ora 19.00, Sala Mare a Teatrului Dramatic "Fani Tardini"
Cutia Pandorei,  de Katalin Thuróczy
Regia: Eugen Făt
Distribuţia: Ioana Citta Baciu, Petrică Păpuşă, Cristian Gheorghe.
 • Duminică, 15 ianuarie, ora 19.00, Sala Mare a Teatrului Dramatic "Fani Tardini"
Hora iubirilor , de Arthur Schnitzler
Regia artistică şi scenografia: Tino Geirun
Distribuţia: Oana Preda Gheorghe, Ciprian Braşoveanu, Gabriel Constantinescu, Stelian Stancu, Dan Căpăţână, Vlad Vasiliu

8 ian. 2012

Timothy Ferriss - cum să ai o viaţă perfectă

Timothy Ferriss este un tânăr (32 ani) autor de bestsellers, printre care se numără: The 4-Hour Body: An Uncommon Guide to Rapid Fat-Loss, Incredible Sex, and Becoming Superhuman (Corpul- în 4 ore: Un ghid diferit pentru a pierde rapid din grăsime, pentru sex incredibil şi pentru adeveni superom), The 4-Hour Chef: The Simple Path to Cooking Like a Pro, Learning Anything, and Living the Good Life (Expert bucătar în 4 ore: Calea simplă spre a găti ca un profesionist, pentru a învăţa orice şi pentru a trăi o viaţă bună), The 4-Hour Workweek(Săptămâna de lucru de 4 ore). Aceasta din urmă este şi prima sa carte publicată, tradusă şi vândută în toata lumea, în 35 de limbi.
Pe blogul său se pot găsi (în limba engleză) detalii despre viaţa şi activitatea sa destul de bogată pentru un tânăr care abia a trecut de 30 de ani: campion la kickboxing în China, deţinătorul unui record mondial la tango, cercetător în domeniul azilului politic, dansator MTV în Taiwan, actor în China  şi Hong Kong, poliglot(5 limbi), expert în finanţe şi antreprenoriat.
Cărţile sale au un mare succes în  întreaga lume pentru că promit să dezvăluie secretul unui mod de a duce o viaţă împlinită, sănătoasă, relaxată, plină de succese şi implinire financiară. Ce-şi poate dori mai mult un om? Astfel, dacă citeşti sfaturile sale şi le şi urmezi, poţi tări ca un milionar...spune el.
Exemplul cel mai bun pentru The New Rich (Noii Bogaţi) este el însuşi, demonstrând prin experienţa sa de viaţă, în primul rând, validitatea ideilor formulate în cărţile de lifestyle şi de antreprenoriat. Mare parte din succesul sau se datorează şi erei în care trăim, mai ales internetului. Apoi, aş spune că el însuşi trăieşte/este ca un “milionar”(idee pe care o vinde) tocmai pentru că vinde promisiunea unei vieţi de vis, dorinţa oricărui muritor: să trăieşti bine, să cîştigi bine, să arăţi bine, să călătoresti, să te hrăneşti bine, să faci sex bine...Nu ştiu câti ating un astfel de ideal, oricum,Timothy Ferriss face bani buni pe seama acestor dorinţe. 

7 ian. 2012

O lacrimă

de Octavian Goga

De-ar fi să-ţi împărţeşti odată
Tu bogăţiile ce ai,
Din toate darurile tale,
Ţi-aş cere-o lacrimă să-mi dai.

 
Mi-ai da atunci un strop de suflet,
Ce din adâncuri îmi răsare,
Căci numai din adâncul mării
Se pescuiesc mărgăritare…

Riviera pentru Skype, de la Jiteco

Jiteco are un produs software: Riviera pentru Skype.
Cine foloseste Skype pentru a comunica are posibilitatea de a inregistra convorbirile cu ajutorul produsului Riviera . Pot fi inregistrate automat conversatiile de pe Skype in fisiere format MP3; se pot pastra interviuri, discursuri sau prelegeri in scopuri didactice.
Sistemul are nevoie de  Windows XP/2000/2003/Vista/Windows 7 pentru a putea folosi Riviera. Acest produs poate fi descarcat si folosit timp de 14 zile, apoi poate fi cumparat cu RON 44.10 / EUR 10.16 .

Camtica - Screen Recorder

Un nou produs de la Jiteco este Camtica , un software ce poate fi folosit pentru a inregistra orice activitate de pe desktop; se poate inregistra activitatea de pe desktop cu voce, camera web, folosind clickuri animate. Materialul astfel rezultat poate fi salvat in diverse formate, printre care AVI and WMV.
Camtica poate fi utilizat pentru a realiza filmulete demonstrative, pentru a prezenta diverse produse, pentru a arata clientilor cum sa foloseasca un program, pentru a realiza materiale interactive, materiale pentru scoala, facultate sau pentru a le face cunoscute pe youtube.

Teatrul Muzical "Nae Leonard"- Program

 • Duminică , 8 ianuarie 2012, ora 17,00 în sala teatrului
LILIACUL de J.Strauss
Distribuţia:
Rosalinda- Liana Podlovski
Eisenstein -Adrian Ionescu
Adela- Adina Lazar
Falke- Florin Petre
Printul -Orlovski Lacramioara Platon
Alfred- Florin Marcovici
Franck- Alexandru Dobre
Ida -Roxana Dobre
Blind -Mihai Frunza
Frosch- Mitica Belciugan
Orchestra, corul si baletul teatrului
Dirijor: Sorin Oancea
Regia artistică:Cristina Cotescu

Teatrul Dramatic "Fani Tardini" - program

 • Duminică, 8 ianuarie, ora 19.00, Sala Mare a Teatrului Dramatic "Fani Tardini" 
Orchestra Titanic de Hristo Boytchev
Adaptarea si regia artistică: Eugen Făt
Distribuţia: Ciprian Braşoveanu, Petrică Păpuşă, Veronica Păpuşă, Dan Căpăţână, Svetlana Friptu

„În ciuda interpretărilor de diverse facturi, care văd în piesă o metaforă a mizeriei existenţei umane, eu am văzut un text optimist, care vorbeşte despre bunătate şi despre şansa pe care o are fiecare. Harry, personajul cheie al acţiunii, este un om care vine să facă un bine, care vine să salveze nişte oameni care vor să facă altceva, vor să transceandă locul în care stau. Problema, şi aici intervine cheia în care trebuie înţeleasă viziunea mea regizorală, este felul în care reacţionează oamenii în momentul în care au reuşit să-şi atingă un ideal.” Eugen Făt.
„În ultimii ani am văzut numeroase puneri în scenă după „Orchestra Titanic”. Montarea din această seară mi s-a părut deosebit de valoroasă tocmai prin curajul cu care Eugen Făt a ales să-şi construiască scenariul regizoral. Poate că este cea mai diferită adaptare faţă de piesa mea, din câte am văzut până acum. Mi s-a părut un spectacol care abundă în fericire şi optimism, fiind, totodată, plin de poeticitate. Jocul actorii, costumele, decorul scenic, muzica şi luminile converg toate spre crearea unui spectacol deosebit de convingător”. (autorul, Hristo Boytcev, unul dintre cei mai importanţi dramaturgi bulgari contemporani) - SURSA, aici