26 iul. 2016

Structura anului școlar 2016-2017

  • Anul școlar 2015-2016 are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 175 de zile lucrătoare.

Excepții:
a) pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar are 37 de săptămâni, din care durata cursurilor este de 33 de săptămâni, 4 săptămâni fiind dedicate desfășurării examenului național de bacalaureat. Cursurile claselor terminale din învățământul liceal se încheie în data de 3 iunie 2016; 
b) pentru clasa a VIII-a, anul școlar are 36 de săptămâni, din care durata cursurilor este de 35 de săptămâni, o săptămână fiind dedicată desfășurării evaluării naționale. Cursurile claselor a VIII-a se încheie în data de 17 iunie 2016; 
c) pentru clasele din învățământul liceal - filiera tehnologică, cu excepția claselor terminale, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învățământ, în vigoare; 
d) pentru clasele din învățământul profesional, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învățământ în vigoare; 
e) pentru învățământul special - clasele a IX-a - a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 180 de zile; 
f) stagiile de pregătire practică pentru care au optat absolvenții ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică, cuprind 720 de ore care se desfășoară în perioada propusă de unitatea de învățământ organizatoare și aprobată de inspectoratul școlar, conform structurii anului școlar, cu respectarea vacanțelor; 
g) pentru învățământul postliceal (școală postliceală și școală de maiștri), durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învățământ, în vigoare. "

  • Anul școlar 2015-2016 începe la data de 1 septembrie 2015, se încheie la data de 31 august 2016 și se structurează pe două semestre, după cum urmează: 
  • Semestrul I 
Cursuri – luni, 14 septembrie 2015 – vineri, 18 decembrie 2015
În perioada 31 octombrie - 8 noiembrie 2015, clasele din învățământul primar și grupele din învățământul preșcolar sunt în vacanță. 
Vacanța de iarnă – sâmbătă, 19 decembrie 2015 – duminică, 10 ianuarie 2016 
Cursuri – luni, 11 ianuarie 2016 – vineri, 5 februarie 2016 
Vacanța intersemestrială – sâmbătă, 6 februarie 2016 – duminică, 14 februarie 2016 
  • Semestrul al II-lea 
Cursuri – luni, 15 februarie 2016 – vineri, 22 aprilie 2016
Vacanța de primăvară – sâmbătă, 23 aprilie 2016 – marți, 3 mai 2016 
Cursuri – miercuri, 4 mai 2016 – vineri, 24 iunie 2016 
Vacanța de vară – sâmbătă, 25 iunie 2016 – duminică, 11 septembrie 2016. ”

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu