1 aug. 2011

BAC 2011 - SUBIECTELE DE EXAMEN

Limba si literatura romana - Varianta 5

SUBIECTUL I (30 de puncte)
Se da urmatorul text:

"Mi-am dat seama ca nu se gandea intotdeauna la o eventuala despartire; asemenea ganduri, cumplite, le respingea cu darzenie intreaga ei fiinta. Dar banuia ca viata aceasta, traita impreuna clipa de clipa, miracolul acela, a doua fapturi necontenit prezente una pentru alta, nu va putea dura. Isi dadea seama, zarindu-ma uneori in fata raftului cu carti, ca in curand ma va cuprinde vechea mea patima, si ca atunci munca ma va fura de langa ea ceasuri si zile intregi. Stia ca setea mea de creatie, de scris, a fost numai adormita, ca ea nu va putea fi definitiv stinsa. Se impacase cu acest destin - despartirea noastra pentru lungi, chinuitoare intervale - dar l-ar fi voit cat mai tarziu implinit. Cateodata isi spunea ca e imorala cu dragostea ei strivitoare, ca un om nu poate trai fara sa munceasca si mai ales un artis nu are dreptul sa isi ingroape talentul intr-0 dragoste fericita, si pentru fiinta ei cinstita indoielile acestea erau chinuitoare. Dar intotdeauna sfarsea prin a-si spune ca, moral sau imoral, bine sau rau, toate acestea n-au nimic de-a face cu adevarata, tainica dragoste; ca intalnirea noastra este singurul lucru esential, real, iar toate celelalte - munca, creatie, talent, onoare si cate vor mai fi - nu pretuiesc nimic, caci toate sunt zadarnicii omenesti ale pamantului… "
(Mircea Eliade, Nunta in cer)

Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre urmatoarele cerinte cu privire la text:
1. Numeste cate un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor: despartire, patima. 2 puncte
2. Explica rolul punctelor de suspensie in secventa: caci toate sunt zadarnicii omenesti ale pamantului… 2 puncte
3. Construieste un enunt in care sa folosesti o locutiune / expresie care sa contina substantivul gand. 2 puncte
4. Precizeaza tipul de perspectiva narativa din textul citat. 4 puncte
5. Transcrie doua cuvinte din text care apartin campului semantic al creatiei. 4 puncte
6. Noteaza doua motive literare din textul dat. 4 puncte
7. Prezinta semnificatia unei figuri de stil din textul dat. 4 puncte
8. Mentioneaza doua trasaturi ale genului epic, ilustrandu-le cu exemple din text. 4 puncte
9. Comenteaza, in sase-zece randuri, urmatoarea secventa din textul dat: Dar intotdeauna sfarsea prin a-si spune ca, moral sau imoral, bine sau rau, toate acestea n-au nimic de-a face cu adevarata, tainica dragoste; ca intalnirea noastra este singurul lucru esential, real, iar toate celelalte - munca, creatie, talent, onoare si cate vor mai fi - nu pretuiesc nimic, caci toate sunt zadarnicii omenesti ale pamantului… 4 puncte

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

Scrie un text de tip argumentativ de 15-30 de randuri despre cunoasterea de sine, pornind de la ideile sugerate de afirmatia lui Nichita Stanescu:
"A avea un ideal inseamna a avea o oglinda. "
In elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
- sa respecti structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor in scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimarii unei aprecieri; 8 puncte
- sa redactezi continutul adecvat argumentarii pe o tema data: formularea ipotezei / a propriei opinii fata de problematica pusa in discutie, enuntarea si dezvoltarea corespunzatoare a doua argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 16 puncte
- sa respecti normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie) si limita de spatiu indicata. 6 puncte

Atentie! Formularile de tipul Sunt/ nu sunt de acord cu afirmatia…/ Autorul are dreptate cand afirma ca.../ Afirmatia autorului este corecta…, neinsotite de enuntarea propriei opinii, nu se considera ipoteza.

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

Redacteaza un eseu de doua-trei pagini, despre particularitatile de constructie a personajului dintr-un text dramatic studiat, apartinand unuia dintre autorii canonici: I.L.Caragiale, Camil Petrescu sau Marin Sorescu.
In elaborarea eseului, vei avea in vedere urmatoarele repere:
- sustinerea unei opinii despre modul in care se reflecta tema textului dramatic in constructia personajului ales;
- prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, prin raportare la conflictul/ conflictele textului dramatic;
- relevarea unei trasaturi dominante a personajului, ilustrate prin doua episoade/ secvente dramatice semnificative/ citate comentate;
- ilustrarea a patru elemente de structura si compozitie ale textului dramatic ales, semnificative pentru tipologia personajului (actiune, conflict, relatii temporale si spatiale, indicatii scenice, tehnici specifice, limbaj, final etc.).

Nota!
Ordinea integrarii reperelor in cuprinsul lucrarii este la alegere.
Pentru continutul eseului vei primi 16 puncte (cate 4 puncte pentru fiecare cerinta/ reper).
Pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor in scris - 3 puncte; abilitati de analiza si argumentare - 3 puncte; utilizarea limbii literare - 2 puncte; ortografia - 2 puncte; punctuatia - 2 puncte; asezarea in pagina, lizibilitatea - 1 punct; incadrarea in limita de spatiu indicata - 1 punct)
In vederea acordarii punctajului pentru redactare, eseul trebuie sa aiba minimum doua pagini si sa dezvolte subiectul propus.

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu .
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.BAREMUL DE EVALUARE SI NOTARE

• Se puncteaza oricare alte formulari/ modalitati de rezolvare corecta a cerintelor.
• Nu se acorda punctaje intermediare, altele decat cele precizate explicit prin barem. Nu se acorda fractiuni din punct.
• Se acorda 10 puncte din oficiu. Nota finala se calculeaza prin impartirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. cate 1 punct pentru numirea oricaror sinonime pentru sensul din text al cuvintelor date (de exemplu, despartire - separare; patima - pasiune) 2x1p=2 puncte
2. explicarea rolului punctelor de suspensie in secventa indicata (de exemplu, marcheaza efortul meditativ) 2 puncte
3. construirea oricarui enunt in care se foloseste corect o locutiune / expresie care contine substantivul gand 2 puncte
4. precizarea corecta a tipului de perspectiva narativa (de exemplu, perspectiva subiectiva) 4 puncte
5. cate 2 puncte pentru transcrierea fiecaruia dintre cele doua cuvinte care apartin campului semantic indicat 2x2p= 4 puncte
6. cate 2 puncte pentru notarea fiecaruia dintre cele doua motive literare prezente in text (de exemplu, despartirea, creatia) 2x2p= 4 puncte
7. prezentarea adecvata si nuantata a semnificatiei oricarei figuri de stil din textul dat 4p/ prezentare superficiala 2p 4 puncte
8. - cate 1 punct pentru mentionarea fiecareia dintre cele doua trasaturi ale genului epic, din textul dat (de exemplu, prezenta instantelor comunicarii narative - narator, personaje; folosirea naratiunii ca mod de expunere dominant, imbinate cu monologul interior sau descrierea) 2x1p=2 puncte
- cate 1 punct pentru ilustrarea cu exemple din text a fiecareia dintre cele doua trasaturi mentionate 2x1p=2puncte
9. comentare adecvata si nuantata a secventei citate, in limita de spatiu indicata 4p/ comentare partial adecvata sau nerespectarea limitei de spatiu indicate 2 p 4 puncte

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
• structura discursului de tip argumentativ:
- formulare adecvata a ideilor in scris: text clar organizat, coerent, cu echilibru intre cele trei componente: ipoteza, enuntarea si dezvoltarea argumentelor, concluzia 4p/ formulare partial adecvata 2p 4 puncte
- utilizare adecvata a mijloacelor lingvistice utile exprimarii unei aprecieri (de exemplu, verbe de opinie, adverbe/ locutiuni adverbiale de mod ofolosite ca indici ai subiectivitatii evaluative, conjunctii/ locutiuni conjunctionale cu rol argumentativ, utilizate pentru exprimarea raporturilor de tip cauzal, consecutiv, final, concluziv etc., conectori argumentativi) 4p/ utilizare partial adecvata 2 p 4 puncte
• continutul argumentarii:
- formularea ipotezei/ a propriei opinii fata de problematica propusa [formularile de tipul Sunt/ nu sunt de acord cu afirmatia.../ Autorul are dreptate cand afirma ca.../ Afirmatia autorului este corecta…, neinsotite de enuntarea propriei opinii, nu se considera ipoteza] 2 puncte
- cate 3 puncte pentru enuntarea fiecaruia dintre cele doua argumente [pro si/ sau contra] adecvate ipotezei 2x3p=6 puncte
- cate 3 puncte pentru dezvoltarea corespunzatoare a fiecaruia dintre argumentele enuntate 2x3p=6 puncte
- formularea unei concluzii pertinente 2 puncte
• respectarea normelor limbii literare si a limitei de spatiu indicate
- registrul stilistic adecvat cerintei 1 punct
- respectarea normelor de exprimare (0-1 greseli lexicale sau morfosintactice - 2p; 2 greseli - 1p; 3 sau mai multe greseli - 0p.) 2 puncte
- respectarea normelor de ortografie si de punctuatie (0-1 greseli ortografice si de punctuatie - 2p; 2 greseli - 1p; 3 sau mai multe greseli - 0p.) 2 puncte
- respectarea limitei de spatiu indicate 1 punct

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
Continut - 16 puncte
- sustinerea unei opinii in concordanta cu cerinta 4p/ incercare de sustinere a opiniei sau schematism 2p 4 puncte
- prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, prin raportare la conflictul/ conflictele din textul studiat 4 puncte
- cate 2 puncte pentru fiecare dintre cele doua episoade/ secvente dramatice semnificative/ citate comentate, relevante pentru o trasatura a personajului ales 2x2p=4 puncte
- cate 1 punct pentru ilustrarea fiecaruia dintre cele patru elemente de structura si compozitie ale textului dramatic studiat, semnificative pentru tipologia personajului ales 4x1p=4 puncte

Redactare - 14 puncte
• organizarea ideilor in scris 3 puncte
- text clar, organizat, coerent, cu echilibru intre cele trei componente: introducere, cuprins si incheiere, in care constructia paragrafelor subliniaza ideile in succesiune logica - 3 puncte
- text partial organizat, cu dezechilibru intre componente, in care constructia paragrafelor nu subliniaza ideile in succesiune logica - 2 puncte
- text vag organizat, fara evidentierea trecerii de la o idee la alta - 1 punct
• abilitati de analiza si de argumentare 3 puncte
- relatie adecvata idee-argument, utilizare de argumente convingatoare, formulare de judecati de valoare relevante - 3 puncte
- relatie partial adecvata idee-argument, utilizare de argumente insuficient de convingatoare, formulare de judecati partial relevante - 2 puncte
- relatie idee-argument inexistenta, idei nerelevante, schematism - 1 punct
• utilizarea limbii literare (stil si vocabular potrivite pentru continutul eseului, claritatea enuntului, varietatea lexicului, sintaxa adecvata - 2 p/ vocabular restrans, monoton 1p) 2 puncte
• ortografia (0-1 erori - 2p/ 2 erori - 1p/ 3 sau mai multe erori - 0p) 2 puncte
• punctuatia (0-1 erori - 2p/ 2 erori - 1p/ 3 sau mai multe erori - 0p) 2 puncte
• asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea 1 punct
• incadrarea in limita de spatiu indicata 1 punct
In vederea acordarii punctajului pentru redactare, eseul trebuie sa aiba minimum doua pagini si sa dezvolte subiectul propus.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu