30 ian. 2012

Olimpiada de limbă, comunicare şi literatură română

Precizări privind conţinuturile de urmărit pentru Olimpiada de limbă, comunicare  şi literatură română

Clasa a V-a
Faza pe localitate:
Opera literară, naraţiunea, genul epic;
Personificarea, epitetul, comparaţia, enumeraţia;
Vocabular – derivarea, componenţa vocabularului, sinonimia, antonimia;
Elemente de fonetică
Verbul
Elemente de construcţie a comunicării – dialogul

Faza judeţeană:
Opera literară, naraţiunea, genul epic, personajul literar;
Personificarea, epitetul, comparaţia, enumeraţia;
Vocabular – derivarea, componenţa vocabularului, sinonimia, antonimia;
Elemente de fonetică;
Verbul, substantivul, articolul;
Elemente de construcţie a comunicării – dialogul, monologul, relatarea la persoana I, povestirea la persoana a III-a, exprimarea unei opinii;

Clasa a VI-a
Faza pe localitate:
Opera literară, naraţiunea, genul epic, personajul literar, basmul, opera epică, opera lirică (eul liric);
Personificarea, epitetul, comparaţia, enumeraţia, imaginile artistice, inversiunea;
Vocabular – derivarea, compunerea, conversiunea sinonimia, antonimia;
Elemente de fonetică;
Verbul (cunoştinţele din clasa a V-a), substantivul, articolul, numeralul (ordinal şi cardinal), pronumele (personal, de politeţe), adjectivul;
Elemente de construcţie a comunicării – dialogul, monologul, relatarea la persoana I, povestirea la persoana a III-a, exprimarea unei opinii;

Faza judeţeană:
Opera literară, naraţiunea, genul epic, personajul literar, opera epică, opera lirică (eul liric), basmul;
Personificarea, epitetul, comparaţia, enumeraţia, imaginile artistice, inversiunea;
Vocabular – derivarea, compunerea, conversiunea sinonimia, antonimia;
Elemente de fonetică;
Verbul (cunoştinţele din clasa a V-a, la care se adaugă conţinuturile din clasa a VI-a), substantivul, articolul, numeralul (ordinal şi cardinal), pronumele (personal, de politeţe), adjectivul;
Elemente de construcţie a comunicării – dialogul, monologul, relatarea la persoana I, povestirea la persoana a III-a, descrierea (tabloul, portretul), exprimarea unei opinii;

Clasa a VII-a
Faza pe localitate:
Opera literară, naraţiunea, genul epic, personajul literar, opera epică, opera lirică (eul liric) basmul, schiţa, pastelul, fabula;
Personificarea, epitetul, comparaţia, enumeraţia, imaginile artistice, inversiunea, metafora, antiteza;
Vocabular – derivarea, compunerea, conversiunea sinonimia, antonimia;
Elemente de fonetică;
Verbul (cunoştinţele din clasa a VI-a), substantivul, articolul, numeralul (ordinal, cardinal şi colectiv, fracţionar), pronumele (personal, de politeţe, demonstrativ, posesiv), adjectivul (cunoştinţe din clasa a VI-a), părţile de vorbire neflexibile, funcţiile sintactice, fraza;
Elemente de construcţie a comunicării – dialogul, monologul, relatarea la persoana I, povestirea la persoana a III-a, descrierea (tabloul, portretul), exprimarea unei opinii;

Faza judeţeană:
Opera literară, naraţiunea, tipuri de narator, tehnici narative (povestirea în ramă – de utilizat) genul epic, personajul literar, opera epică, opera lirică (eul liric) basmul, schiţa, pastelul, fabula;
Personificarea, epitetul, comparaţia, enumeraţia, imaginile artistice, inversiunea, metafora, antiteza;
Vocabular – derivarea, compunerea, conversiunea sinonimia, antonimia;
Elemente de fonetică;
Verbul (cunoştinţele din clasa a VI-a, la care se adaugă diateza, pronumele reflexive, verbele copulative), substantivul, articolul, numeralul (ordinal, cardinal şi colectiv, fracţionar), pronumele (personal, de politeţe, demonstrativ, posesiv), adjectivul (cunoştinţe din clasa a VI-a), părţile de vorbire neflexibile, funcţiile sintactice, fraza;
Elemente de construcţie a comunicării – dialogul, monologul, relatarea la persoana I, povestirea la persoana a III-a, descrierea (tabloul, portretul), exprimarea unei opinii;

Clasa a VIII-a
Faza pe localitate:
Opera literară, tema operei, naraţiunea, tipuri de narator, tehnici narative (povestirea în ramă – de utilizat) genul epic, personajul literar, opera epică, opera lirică (eul liric) basmul, schiţa, pastelul, fabula, nuvela;
Personificarea, epitetul, comparaţia, enumeraţia, imaginile artistice, inversiunea, metafora, antiteza, asonanţa, aliteraţia, oximoronul, invocaţia, exclamaţia retorică;
Vocabular – derivarea, compunerea, conversiunea sinonimia, antonimia, toate categoriile semantice, pleonasmul, tautologia, paronimia, sens propriu/sens figurat;
Elemente de fonetică;
Toată morfologia studiată în clasele anterioare, sintaxa (cunoştinţe din clasele anterioare)
Elemente de construcţie a comunicării – dialogul, monologul, relatarea la persoana I, povestirea la persoana a III-a, descrierea (tabloul, portretul), exprimarea unei opinii, textele funcţionale;

Faza judeţeană:
Opera literară, tema operei, naraţiunea, tipuri de narator, tehnici narative (povestirea în ramă – de utilizat) genul epic, personajul literar, opera epică, opera lirică (eul liric) basmul, schiţa, pastelul, fabula, nuvela;
Personificarea, epitetul, comparaţia, enumeraţia, imaginile artistice, inversiunea, metafora, antiteza, asonanţa, aliteraţia, oximoronul, invocaţia, exclamaţia retorică, alegoria;
Vocabular – derivarea, compunerea, conversiunea sinonimia, antonimia, toate categoriile semantice, pleonasmul, tautologia, paronimia, sens propriu/sens figurat;
Elemente de fonetică;
Toată morfologia studiată în clasele anterioare, sintaxa (cunoştinţe din clasele anterioare, la care se adaugă predicatul şi propoziţia subordonată predicativă)
Elemente de construcţie a comunicării – dialogul, monologul, relatarea la persoana I, povestirea la persoana a III-a, descrierea (tabloul, portretul), exprimarea unei opinii, textele funcţionale, prezentarea unui eveniment social/cultural;

Clasa a IX-a
Faza pe localitate:
O temă studiată în cursul semestrului I; temă, motiv, viziune despre lume; relaţii tematice între textele studiate în gimnaziu şi cele din liceu; modul de reflectare a unei idei sau a unei teme în două sau mai multe opere literare; componente structurale şi expresive;
Monologul, situaţia de comunicare, funcţiile comunicării, textul literar/textul nonliterar;
Vocabular – derivarea, compunerea, conversiunea sinonimia, antonimia, toate categoriile semantice, pleonasmul, tautologia, paronimia, sens propriu/sens figurat; - cunoştinţe din ciclul gimnazial

Faza judeţeană:
Două teme studiate în cursul semestrului I;
Monologul, situaţia de comunicare, funcţiile comunicării, textul literar/textul nonliterar
Vocabular – derivarea, compunerea, conversiunea sinonimia, antonimia, toate categoriile semantice, pleonasmul, tautologia, paronimia, sens propriu/sens figurat; - cunoştinţe din ciclul gimnazial;
Argumentarea şi textul argumentativ;

Clasa a X-a
Faza pe localitate:
Basmul, nuvela; particularităţi ale construcţiei narative în textele studiate, ale compoziţiei, construcţia personajelor; instanţele comunicării textului narativ; tipuri de perspectivă narativă;
Vocabular – derivarea, compunerea, conversiunea sinonimia, antonimia, toate categoriile semantice, pleonasmul, tautologia, paronimia, sens propriu/sens figurat; - cunoştinţe din ciclul gimnazial;
Forme de expresivitate a limbajului;
Situaţia de comunicare, instanţele comunicării, funcţiile comunicării, textul literar/textul nonliterar, eseul; structuri şi tehnici argumentative;

Faza judeţeană:
Basmul, nuvela, romanul obiectiv; particularităţi ale construcţiei narative în textele studiate, ale compoziţiei, construcţia personajelor; instanţele comunicării textului narativ; tipuri de perspectivă narativă;
Vocabular – derivarea, compunerea, conversiunea sinonimia, antonimia, toate categoriile semantice, pleonasmul, tautologia, paronimia, sens propriu/sens figurat; - cunoştinţe din ciclul gimnazial;
Situaţia de comunicare, instanţele comunicării, funcţiile comunicării, textul literar/textul nonliterar, eseul; structuri şi tehnici argumentative;
Clasa a XI-a

Faza pe localitate:
Fundamentele culturii române: Latinitate şi dacism; Dimensiunea religioasă a literaturii;
Achiziţiile din clasele anterioare în domeniul limbii şi al vocabularului, în privinţa situaţiei de comunicare, a structurilor şi tehnicilor argumentative, elemente de expresivitate a limbii în texte la prima vedere;

Faza judeţeană:
Fundamentele culturii române: Latinitate şi dacism; Dimensiunea religioasă a literaturii; Formarea conştiinţei istorice; Umanismul, Iluminismul, Romantismul;
Achiziţiile din clasele anterioare în domeniul limbii şi al vocabularului, în privinţa situaţiei de comunicare, a structurilor şi tehnicilor argumentative, elemente de expresivitate a limbii în texte la prima vedere;

Clasa a XII-a
Faza pe localitate:
Simbolismul
Achiziţiile din clasele anterioare în domeniul limbii şi al vocabularului, în privinţa situaţiei de comunicare, a structurilor şi tehnicilor argumentative, elemente de expresivitate a limbii în texte la prima vedere;
Tipuri de discurs: publicistic

Faza judeţeană:
Simbolismul, modernismul interbelic.
Achiziţiile din clasele anterioare în domeniul limbii şi al vocabularului, în privinţa situaţiei de comunicare, a structurilor şi tehnicilor argumentative, elemente de expresivitate a limbii în texte la prima vedere;
Tipuri de discurs: publicistic şi politic

Notă: Elevii vor fi informaţi că deprinderile şi cunoştinţele din anii anteriori fac parte din programa de olimpiadă pentru anul în curs (cel în care concurează).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu