22 feb. 2012

SUBIECTE DATE LA OLIMPIADA DE LIMBĂ, COMUNICARE ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ

OLIMPIADA DE LIMBĂ, COMUNICARE ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ
Galaţi ,etapa locală, 18 februarie 2012
CLASA a VI- a Varianta 2

Toate subiectele sunt obligatorii
Timp destinat lecturii critice a textelor: 30 de minute
Timp destinat redactării răspunsurilor: 120 de minute
Total: 180 de minute
Fiecare concurent poate gestiona timpul total afectat probei, în funcţie de ritmul individual de lucru.
Se acordă 10 puncte din oficiu.
Total: 120 de puncte

Citeşte cu atenţie textele A şi B, pentru a răspunde corect la cerinţele formulate în sarcinile de lucru:
A.,,Dorul de pribegie zvâcnea în el ca vântul mării în pânzele unui însuflețit catarg: îngândurându-i ochii, bombându-i fruntea, fluturându-i visurile, aplecându-i tinerețea spre viață(...)
     Urma să plece în țară străină, să-și întregească mintea, să se călească. Dorul de pribegie i se împlinea. „Ești bărbat de-acum”, îi spuneau părinții. „Tot copil ești, măi băiețelule!”oftau bunicii.
     Era în ajunul plecării. Lăsase pe mama să-i rânduiască lucrurile și ieșise afară să-și răcorească fruntea în largul vântului.
     Zburau cocorii goniți de toamnă, gornind. Cădeau frunzele, prea grele de aur pentru istovul crengilor. Apunea soarele, prea greu de lumină pentru creanga zării.
      Îl purtau pașii spre poartă. Ajuns acolo își sprijini coatele de poartă, își cuprinse capul în palme.
     Era atâta povară în falnica bucurie care-i umplea sufletul, de-i părea că palmele lui sprijineau un soare de asfințit și sufletu-i cânta de nădejdi ca cerul toamnei de cocori.(...)
     Se înserase de-a binelea. Deodată se trezi față în față cu bunicul care se întorcea acasă. Nu-l auzise venind; tresări. Un scâncet scârțietor: portița. Bunicul îl privi lung, oftând: ,,Pleci mâni, măi băiețelule...”. I se strânse inima.
     Răsăritul lunii îl prinse tot la portiță. Se apropiau pași grăbiți: era tata. Iarăși scâncetul scârțâitor. Tata intră, îl dezmierdă cu privirea, cu mâinile: „Te duci de-acum, măi băiete...”. I se umeziră ochii.
     Rămase la portiță cu ochii înlăcrimați. Uitase de uliță şi ea îi vorbise: „Vezi! Toți vin spre casă, numai tu te duci!” În lumina lunii o pietricică zărită printr-o lacrimă, sclipea ca o lacrimă.
     Și trupul lui fără să vrea se aplecă. Și mâinile lui fără să vrea se opriră deasupra uliții, în locul unde, odinioară, abia ajungea creștetul copilului prea mic să se încumete pe uliță.
     Şi sufletul lui dezmierdă prin noapte, jos, aproape de pământ, capul unui copil care plângea: Copilăria lui.’’
(Ionel Teodoreanu - ,,Ulița copilăriei’’)

B. ,,Mi-i fraged sufletul, până pe buze mi-i fraged
poate de iarba ce crește acuma la noi;
cu bice de aur trec sub fereastra mea ploi –
stau singură și-mi aduc aminte de multe:

Când eram mică legasem un leagăn de-o creangă.
„Vreau s-ajung steaua de-acolo...” strigam bunicului.
O cât de sus s-au suit dușmănoasele stele...
Nu le mai văd, le-am uitat lumina curată.

Mi-i inima tristă. Mama mi-a scris c-au tăiat
pomii din fundul grădinii, leagănul putred;
odată cu dânsul, va fi căzut în buruieni
copilăria mea – și o mănâncă furnicile...’’
(Magda Isanos - ,,Copilăria mea’’)
A. LECTURA (80 de puncte)
I. Înţelegerea textului -16 puncte
1. Precizează două aspecte comune celor două texte propuse………..……………………..…4p.
2. Explică, într-un text de 6 rânduri, semnificaţia secvenţei: „cu bice de aur trec sub fereastra mea ploi”.………………………………………………………………………………………...…...12p.
II. Scriere despre textul literar - 25 de puncte
Într-o compunere de 15 - 20 de rânduri, comentează finalul celor două texte.
În redactarea compunerii, vei avea în vedere:
- evidenţierea mesajului din finalul ambelor texte;
- ilustrarea modului în care sunt transmise sentimentele în ambele texte;
- comentarea elementelor comune;
- evidenţierea elementelor care diferenţiază cele două texte;
- o opinie personală legată de mesajul fiecăruia dintre texte.

III. Scriere imaginativă - 25 de puncte
Alcătuieşte o compunere narativă, de cel puţin 25 de rânduri în care să prezinţi o întâmplare hazlie din copilărie. În compunere trebuie să foloseşti toate modurile de expunere, iar naraţiunea să fie la persoana I.
Pentru a obţine punctajul maxim, vei avea în vedere următoarele repere:
- utilizarea tipului de narator indicat;
- utilizarea naraţiunii, descrierii şi dialogului, ca moduri de expunere;
- conţinutul adecvat temei propuse.
REDACTARE(14 puncte) pentru ambele compuneri – II şi III; unitatea compoziţiei - 3 puncte; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul - 3 puncte; coerenţa textului - 2 puncte; ortografie - 3 puncte, punctuaţia şi aşezarea în pagină - 3 puncte.

B. PRACTICA RAŢIONALĂ ŞI FUNCŢIONALĂ A LIMBII (10 puncte)

1. Explică utilizarea cratimei din versul: „Mi-i fraged sufletul”..............................................4p.
2. Construieşte o familie lexicală (minimum 5 termeni), pornind de la cuvântul care exprimă tema comună a celor două texte…………………………………………………………….…………….….6p.
C. ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII (20 de puncte)
1. Transcrie, din fiecare text, câte două cuvinte, unul care conţine diftong şi unul care conţine hiat……………………………………………………………………..………………………...…….6p.
2. Precizează valoarea morfologică şi funcţia sintactică pentru cuvintele : ,, dușmănoasele , ,,copilăria lui’’, ,,mi-i inima tristă’’…………………………………………………………………...6p.
3. Construieşte patru enunţuri în care substantivul copilărie să aibă patru funcţii sintactice diferite, în cazuri diferite. …………………………….……………………………………………........8p.

Un comentariu: