22 feb. 2012

SUBIECTE DATE LA OLIMPIADA DE LIMBĂ, COMUNICARE ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ

OLIMPIADA DE LIMBĂ, COMUNICARE ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ
GALAŢI , etapa locală, 18 ianuarie 2012
CLASA a VIII-a Varianta 2
Toate subiectele sunt obligatorii
Timp destinat lecturii critice a textelor: 30 de minute
Timp destinat redactării răspunsurilor: 120 de minute
Total: 180 de minute
Fiecare concurent poate gestiona timpul total afectat probei, în funcţie de ritmul individual de lucru.
Se acordă 10 puncte din oficiu.
Total: 120 de puncte

Citeşte cu atenţie textele A şi B, pentru a răspunde corect la cerinţele formulate în sarcinile de lucru:

E o întâmplare a fiinţei mele:
şi-atunci, fericirea dinlăuntrul meu
e mai puternică decât mine, decât oasele mele,
pe care mi le scrâşneşti într-o îmbrăţişare
mereu dureroasă, minunată mereu.

Să stăm de vorbă, să vorbim, să spunem cuvinte
lungi, sticloase, ca nişte dălţi ce despart
fluviul rece de delta fierbinte,
ziua de noapte, bazaltul de bazalt.

Du-mă fericire, în sus şi izbeşte-mi
tâmpla de stele, până când
lumea mea prelungă şi în nesfârşire
se face coloană sau altceva
mult mai înalt, şi mult mai curând.

Ce bine ca eşti, ce mirare ca sunt!
Două cântece diferite, lovindu-se, amestecandu-se,
două culori ce nu s-au văzut niciodată,
una foarte de jos, întoarsă spre pământ,
una foarte de sus, aproape ruptă
în înfrigurata, neasemuita luptă
a minunii că eşti, a-ntâmplarii că sunt.

(Nichita Stănescu, Cântec)

Uneori, când sunt fericită într-adevăr
Simt – sau poate numai mi se pare -
Cum – în vârful fiecarui vârf de păr -
Îmi creşte câte o floare.
Şi simt că sunt grozav de frumoasă
Cu podoaba aceea impărătească
Dar nu-ndrăznesc să mişc fruntea prea tare
De teamă să nu se ofilească,
Şi nici să mă uit într-o oglindă
De teamă să nu se desprindă
Şi, mai ales, e destul să mă întristez numai un pic
Ca să nu mai rămână din toata frumuseţea nimic.

Eu cred că puteţi încerca şi voi, binişor,
E uşor:
Nu trebuie decât să fiţi
Foarte fericiţi.
(Ana Blandiana, Minunea)
a. LECTURA –80 de puncte
I. Înţelegerea textului (16 puncte)
1. Precizează două caracteristici comune ale celor două fragmente propuse, având în vedere că ambele reprezintă opere lirice.(4 p.)
2. În cel mult 10 rânduri, explică semnificaţia unui titlu al operelor propuse. (12 p.)
II. Scriere despre textul literar (25 de puncte)
Într-o compunere de 15 – 20 de rânduri, prezintă particularităţile unui creaţii literare, utilizând, pentru exemplificare, secvenţe din ambele texte propuse.
III. Scriere imaginativă (25 de puncte)
Valorificând mesajul fiecăruia dintre cele două fragmente, alcătuieşte o compunere, de cel puţin 25 rânduri, cu titlul „Secretul fericirii”
Pentru a obţine punctajul maxim, vei avea în vedere următoarele repere:
- viziunea personală asupra temei propuse;
- respectarea relaţiei dintre titlu şi conţinutul compunerii;
- înlănţuirea logică a ideilor;
- îmbinarea modurilor de expunere;
- folosirea adecvată a unor figuri de stil.
REDACTARE (pentru ambele compuneri – II şi III: 14p.) – unitatea compoziţiei – 3p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul – 3p.; coerenţa textului – 2p.; ortografie – 3p. (0-1 greşeli – 3p.; 2-3 greşeli – 2p.; 4 greşeli – 1p.; peste 4 greşeli – 0p.); punctuaţia şi aşezarea în pagină – 3p.;

a. PRACTICA RAȚIONALĂ ȘI FUNCȚIONALĂ A LIMBII (10 puncte)
Transcrie varianta corectă de răspuns:
1. Cuvintele cântece,atunci au, în ordine: (5 p.)
a) 7 litere, 6 sunete, 6 litere, 6 sunete;
b) 7 litere, 7sunete, 6 litere, 6 sunete;
c) 7 litere, 7 sunete, 6 litere, 5 sunete;
2. Versurile constituie: (5 p.)
a. descriere;
b. confesiune;
c. portret;

c. ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE A COMUNICĂRII (20 de puncte)
1.Indică două consecinţe ale folosirii cratimei în versul : „a minunii că eşti, a-ntâmplarii că sunt”. (6 p.)
2. Recunoaşte valoarea morfologică a cuvântului e în structura e mai puternică ; oglindeşte în enunţuri alte două valori morfologice pe care să le precizezi. (6 p.)
3.Transcrie din fiecare fragment propus, câte o propoziţie simplă şi una dezvoltată. (8 p.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu